Rodinný dům v obci Chomutov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby N 64/2014
Nejnižší podání 400.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

93ccca1e
400.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
93ccca1e 400.000 Kč 20.8.2014 14:11:55.559969

KrajÚstecký kraj
OkresChomutov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba nedobrovolná
Číslo dražbyN 64/2014
Začátek dražby20.08.2014 14:00
Konec dražby20.08.2014 14:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání400.000 Kč
Cena předmětu dražby800.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota120.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol642014
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 1734: je samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený rodinný dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Střecha budovy je pultová s krytinou z vlnitého plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová. Vchodové dveře jsou dřevěné plné v ocelové zárubni. Vnitřní dveře jsou dřevěné částečně prosklené nebo dřevěné plné osazené v ocelové zárubni. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou. Obklady jsou z keramických dlaždic a koberci. Malá část fasády domu je pokrytá polystyrenem. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. V přízemí rodinného domu se nachází kuchyně, pokoj, koupelna s rohovou vanou a WC a kotelna. Příslušenstvím nemovité věci je samostatně stojící zděná garáž s pultovou střechou. Vrata do garáže jsou kovová dvoukřídlá. Podlaha garáže je betonová.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech: 1. termín dne 12.8.2014 ve 12:00 hodin 2. termín dne 13.8.2014 v 11:00 hodin Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 1734 (Pražská č. orientační 49), stavba stojí na pozemku parc. č. 4563/1, jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 31, v katastrálním území Chomutov I, v obci Chomutov, okres Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Navrhovatel: SMART Financial s.r.o., věřitel: Finanční úřad v Chomutově.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Chomutov 1734

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.