Rodinný dům v obci Mikulovice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 16/2015
Nejnižší podání 690.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 16/2015
Začátek dražby20.05.2015 11:00
Konec dražby20.05.2015 11:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání690.000 Kč
Cena předmětu dražby1.504.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol162015
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 175: Jedná se o nepodsklepený objekt ze smíšeného zdiva - rodinný dům, s jedním nadzemním podlažím, bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné části obce Mikulovice, v jejím širším centru a je situovaný jako řadový vnitřní. Pozemek leží v mírně svažitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č 1204/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 601 82 Brno. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, plynové vedení, septik, obecní vodovod a studna, Parkování je možné ve vlastním průjezdu. Městská kanalizace se v současné době v obci teprve buduje. Objekt sestává ze 2 bytových jednotek o velikosti 3+1 a 3+kk, jednotka 3+kk s neúplným sociálním zařízením, jednotka 3+1 s kompletním sociálním zařízením, obě jednotky se samostatnými vstupy. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca 100 let. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, v roce 2010 byl objekt částečně zrekonstruován – vnitřní modernizace bytových jednotek. Údržba celého objektu je ke dni ocenění zanedbaná. I přes provedené rekonstrukce a modernizace se objekt nachází v mírně horším technickém stavu. Vnitřní vybavení je technicky i morálně opotřebované a zastaralé. Opotřebení je uvažováno odborným odhadem znalce při celkové životnosti 100 roků. Ke stavbě hlavní náleží stavby vedlejší a venkovní úpravy, které tvoří příslušenství k rodinnému domu. Vedlejší stavby: za stavbou hlavní vlevo se nachází vedlejší stavba, která slouží ke skladování nářadí apod. Jedná se o cihlový objekt se sedlovou střechou krytou taškou pálenou, objekty nejsou provozně propojeny. Přes tento objekt projdeme na pozemek zahrady. Venkovní úpravy: přípojky IS, zpevněné plocha dlážděná, oplocení – dřevěné latě, pletivo.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech: 1. termín dne 4.5.2015 v 15:00 hodin 2. termín dne 5.5.2015 ve 12:30 hodin Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 175, postaveném na pozemku parc. č. St. 210, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 430, v katastrálním území Mikulovice u Znojma, v obci Mikulovice, okres Znojmo.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Zástavní věřitel z LV: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.; Zástavní věřitel z LV: CP Inkaso s.r.o.; Zástavní věřitel z LV: IT credit, s.r.o.; Zástavní věřitel z LV: Okresní správa sociálního zabezpečení Znojmo; Zástavní věřitel z LV: Raiffeisenbank a.s.;


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Mikulovice

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.