Zemědělská usedlost v obci Březnice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 28/2015
Nejnižší podání 800.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

809d97f1
800.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
809d97f1 800.000 Kč 15.7.2015 15:21:44.003319

KrajJihočeský kraj
OkresTábor
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 28/2015
Začátek dražby15.07.2015 15:00
Konec dražby15.07.2015 15:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání800.000 Kč
Cena předmětu dražby1.200.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol282015
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 37: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení, dle informací od objednatele ocenění a z informací realitní inzerce. Oceňovaná nemovitost je zemědělskou usedlostí. Usedlost se skládá z obytné části a hospodářských staveb. Tyto stavby spolu s pozemky tvoří jeden funkční celek. Pozemky ve zjednodušené evidenci se nacházejí mimo zastavěné území obce. Obytná část usedlosti je zděná, částečně podsklepená, s jedním nadzemním podlažím. Objekt je zděný, zdivo tl. přes 80 cm. Krov je dřevěný sedlový, krytina je z pálené tašky, bleskosvod není instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, ze zahrady chybějící. Fasáda je vápenná hladká, okna jsou dřevěná špaletová. Vnitřní dveře jsou svlakové, plné a prosklené. Podlahy jsou z betonu, dlažby, a parket. Kuchyň je s linkou, sporák. Vytápění je lokální elektrickými přímotopy, alternativně z krbových kamen. Teplá voda je z boilerů. Schody na půdu jsou betonové bez povrchu. Dispozičně jde o byt 2+1. Objekt je z roku 1890, v roce 1975 proběhla částečná modernizace domu, zejména interiéru. Dům je napojen na elektřinu, vodu ze studny a kanalizaci do jímky. K obytné části usedlosti náleží i hospodářské budovy zemědělského charakteru, v celkově zhoršeném stavu, k opravám. Pozemky ve zjednodušené evidenci - PK, se nacházejí mimo zastavěné území obce. Jsou zemědělského charakteru, popř. s porosty.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech: 1. termín dne 7.7.2015 v 17:00 hodin 2. termín dne 8.7.2015 v 9:00 hodin Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 37, stavba stojí na pozemku parc. č. St. 36, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 587, v katastrálním území Březnice u Bechyně, v obci Březnice, okres Tábor.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Zástavní věřitel z LV: Private Capital Invest a.s.; Zástavní věřitel z LV: Raiffeisenbank a.s.;


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Březnice

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.