Rekreační chata v obci Březová-Oleško

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 69/2015
Nejnižší podání 770.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-západ
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 69/2015
Začátek dražby17.12.2015 15:00
Konec dražby17.12.2015 15:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání770.000 Kč
Cena předmětu dražby970.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota75.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol692015
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rekreační chata č.p. 1064: je situována v lokalitě se zástavbou rekreačními chatami v obci Březová-Oleško, katastrální území Oleško u Zvole, okres Praha-západ. Jedná se o chatu č.p. 1064 s pozemky parc. č. St. 441, 144/21. Objekt není podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a sedlovou střechu. Chata má dispozici 3+1. Stavebně - technický stav chaty je dobrý a odpovídá stáří stavby. V obci je minimální občanská vybavenost, MHD a autobusová doprava. Přístup k parcele je po nezpevněné komunikaci, v místě je možnost napojení na kompletní inženýrské sítě obce. Z místa je dobrá dostupnost do centra obce. Chata – není podsklepená, má jedno nadzemní podlaží a sedlovou střechu. Jedná se o chatu č.p. 1064 o dispozici 3+1. Spolu s objektem jsou oceňovány pozemky o výměře 369 m2. K chatě náleží venkovní gril s udírnou a kopaná studna o hloubce 10 metrů. Svislá nosná konstrukce chaty je zděná, stropy jsou dřevěné trámové, dřevěný krov. Střecha je pokryta asfaltovými pásy. Okna a dveře jsou dřevěné. Vnitřní omítky jsou hladké, v sociálním zázemí doplněné keramickým obkladem. Objekt není zateplen. Odpady chaty jsou svedeny do septiku. Vytápění je řešeno jako lokální. Zdrojem teplé vody je bojler. Chata byla postavena v roce 1980. Stavebně - technický stav chaty je dobrý a odpovídá stáří stavby. Studna – jedná se o kopanou studnu o hloubce 10 metrů s el. čerpacím zařízením. Stáří studny je 35 let. Trvalé porosty – ovocné dřeviny, vinná réva a okrasné rostliny. Pozemky – jedná se o dva pozemky: stavební parcela č. St. 441 o výměře 22 m2, která je v katastru nemovitostí evidována jako zastavěná plocha a nádvoří. Parcela č. 144/21 o výměře 347 m2, která je v katastru nemovitostí evidována jako ostatní plocha. Pozemky tvoří jednotný funkční celek. Příjezd a přístup je možný po nezpevněné komunikaci, v místě je možnost napojení na kompletní inženýrské sítě obce. Z místa je dobrá dostupnost do centra obce.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech: 1. termín dne 8.12.2015 v 15:30 hodin 2. termín dne 9.12.2015 v 9:00 hodin Místo prohlídky se stanovuje před rekreační chatou č.p. 1064, postavenou na pozemku parcel. č. St. 441, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 153, v katastrálním území Oleško u Zvole, v obci Březová-Oleško, okres Praha-západ.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Březová-Oleško

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.