Pozemky v obci Nová Ves pod Pleší

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby N 8/2016
Nejnižší podání 654.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

b52e1a7f
654.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b52e1a7f 654.000 Kč 28.4.2016 14:02:32.915408

KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba nedobrovolná
Číslo dražbyN 8/2016
Začátek dražby28.04.2016 14:00
Konec dražby28.04.2016 14:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání654.000 Kč
Cena předmětu dražby980.700 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota170.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol82016
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby jsou nemovitosti, a to: • Pozemek parc. č. 329/34 (orná půda), o výměře 5 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, • Pozemek parc. č. 329/37 (orná půda), o výměře 489 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1126, v katastrálním území a v obci Nová Ves pod Pleší, okres Příbram, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram. • Spoluvlastnický podíl o velikosti 2/15 na pozemku parc. č. 329/1 (ostatní plocha) o výměře 1488 m2, způsob využití ostatní komunikace, jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1127, v katastrálním území a v obci Nová Ves pod Pleší, okres Příbram, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram. • Spoluvlastnický podíl o velikosti 11/15 na pozemku parc. č. 329/33 (orná půda) o výměře 5 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1128, v katastrálním území a v obci Nová Ves pod Pleší, okres Příbram, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech: 1. termín dne 14.4.2016 v 10:00 hodin 2. termín dne 15.4.2016 v 10:00 hodin Místo prohlídky – sraz zájemců je v kanceláři dražebníka společnosti Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, v 1. poschodí.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Navrhovatel a zástavní věřitel: Private Capital Invest a.s.; Zástavní věřitel z LV: Komerční banka a.s.;


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Nová Ves pod Pleší

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.