Podíl o velikosti 1/2 na pozemcích v obci Jablonec nad Nisou

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 15/2016
Nejnižší podání 220.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajLiberecký kraj
OkresJablonec nad Nisou
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 15/2016
Začátek dražby23.03.2016 13:00
Konec dražby23.03.2016 13:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání220.000 Kč
Cena předmětu dražby220.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol152016
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

• Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku parc. č. 767/1 (zahrada) o výměře 1452 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, • Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku parc. č. 768 (zahrada) o výměře 163 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, • Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku parc. č. 770 (zahrada) o výměře 264 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, jak je výše uvedené zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, na listu vlastnictví č. 1659, v katastrálním území Vrkoslavice, v obci Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou. Pozemky: Jde o pozemky ve funkčním celku s rodinným domem č.p.3883. Pozemky p.č.767/1 a 768 jsou zatíženy věcným břemenem chůze a jízdy ve prospěch pozemku p.č.767/4, což je pozemek pod garáží souseda.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech: 1. termín dne 4.3.2016 ve 13:00 hodin 2. termín dne 15.3.2016 ve 14:00 hodin Místo prohlídky se stanovuje před bytovým domem č.p. 3883 (Dobrá voda 3883/ č. orientační 19), postaveném na pozemku parcel. č. 769, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 7032 (stavba a pozemek), v katastrálním území Vrkoslavice, v obci Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou. Po prohlídce bytu č. 3883/2 bude provedena prohlídka pozemků, které jsou předmětem dražby.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Zástavní věřitel z LV: Dextrum Invest, s.r.o.; Zástavní věřitel z LV: Bohemia Faktoring, s.r.o.; Zástavní věřitel z LV: RWE Energie, s.r.o.; Zástavní věřitel z LV: RWE GasNet, s.r.o.; Zástavní věřitel z LV: Česká spořitelna, a.s.; Zástavní věřitel z LV: Anna Luňáková;


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jablonec nad Nisou

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.