3x Notebook, monitor

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 33391/14-88
Nejnižší podání 530 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 21

Nejvyšší podání

87da7e52
2.630 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
87da7e52 2.630 Kč 17.1.2017 10:46:36.353553
e98df331 2.580 Kč 17.1.2017 10:46:18.831550
d30ad28b 2.530 Kč 17.1.2017 10:41:38.947859
87da7e52 2.480 Kč 17.1.2017 10:37:21.505479
e98df331 2.430 Kč 17.1.2017 10:36:40.320811
87da7e52 2.380 Kč 17.1.2017 10:32:17.075168
e98df331 2.330 Kč 17.1.2017 10:32:07.168517
87da7e52 2.280 Kč 17.1.2017 10:27:20.266282
e98df331 2.230 Kč 17.1.2017 10:27:12.151713
87da7e52 2.180 Kč 17.1.2017 10:25:16.471102
e98df331 2.130 Kč 17.1.2017 10:25:09.947010
87da7e52 2.080 Kč 17.1.2017 10:24:51.632931
e98df331 2.030 Kč 17.1.2017 10:24:14.047113
cf763275 1.980 Kč 17.1.2017 10:24:02.861991
e98df331 980 Kč 17.1.2017 10:23:59.227485
67c390f5 930 Kč 17.1.2017 10:23:40.503979
87da7e52 880 Kč 17.1.2017 10:19:22.734111
67c390f5 830 Kč 17.1.2017 10:14:10.075545
87da7e52 780 Kč 17.1.2017 10:13:06.004343
d30ad28b 730 Kč 17.1.2017 10:12:33.372175
e98df331 680 Kč 17.1.2017 10:06:09.341867
b4f81191 630 Kč 17.1.2017 10:03:53.168343
335e3402 580 Kč 17.1.2017 10:02:51.003877
b4f81191 530 Kč 17.1.2017 10:00:40.527966

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 33391/14-88
Začátek dražby17.01.2017 10:00
Konec dražby17.01.2017 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání530 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.590 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1433391088, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 12.1.2017 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení prvního dražebního jednání nepřihlásil svoji pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°3'26.495"N 16°42'23.191"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace