ZEPTER - V – 120 MINI VACSY, V – 013 – 175 DÓZA 1750 ml, V- 015 ZVON NA SÝRY 30 x 24 cm - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 3440/06-139
Nejnižší podání 2.500 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

ffff8d0d
4.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ffff8d0d 4.200 Kč 17.1.2017 13:02:40.883019
52a814b6 4.050 Kč 17.1.2017 13:02:23.714611
ffff8d0d 4.000 Kč 17.1.2017 12:57:53.168159
52a814b6 3.950 Kč 17.1.2017 12:57:42.445653
ffff8d0d 3.900 Kč 17.1.2017 12:53:25.563711
52a814b6 3.850 Kč 17.1.2017 12:53:17.035517
ffff8d0d 3.800 Kč 17.1.2017 12:48:55.984759
52a814b6 3.750 Kč 17.1.2017 12:48:45.609115
ffff8d0d 3.700 Kč 17.1.2017 12:44:41.872410
8c191d9a 3.650 Kč 17.1.2017 12:44:25.139417
ffff8d0d 3.600 Kč 17.1.2017 12:43:39.608580
52a814b6 3.350 Kč 17.1.2017 12:43:21.534398
ffff8d0d 3.300 Kč 17.1.2017 12:39:11.045829
52a814b6 3.250 Kč 17.1.2017 12:39:01.245534
ffff8d0d 3.200 Kč 17.1.2017 12:35:17.894514
8c191d9a 3.150 Kč 17.1.2017 12:34:41.389176
ffff8d0d 3.100 Kč 17.1.2017 12:34:26.569555
8c191d9a 3.050 Kč 17.1.2017 12:34:07.296295
ffff8d0d 3.000 Kč 17.1.2017 12:32:29.143952
52a814b6 2.800 Kč 17.1.2017 12:32:02.754667
ffff8d0d 2.750 Kč 17.1.2017 12:28:43.983629
8c191d9a 2.700 Kč 17.1.2017 12:28:07.007166
ffff8d0d 2.650 Kč 17.1.2017 12:25:51.392910
52a814b6 2.550 Kč 17.1.2017 12:23:25.541937
8c191d9a 2.500 Kč 17.1.2017 12:21:53.176086

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 3440/06-139
Začátek dražby17.01.2017 12:00
Konec dražby17.01.2017 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání2.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)7.500 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0603440139, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 12.1.2017 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení prvního dražebního jednání nepřihlásil svoji pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, kraj Jihomoravský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace