ZEPTER - V-140 Super Vacsy, V-012-23 Dóza 23 x 9 cm, V-013- 100 Dóza 1000 ml, V-013-175 Dóza 1750 ml - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALEN

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 3432/06-241
Nejnižší podání 5.700 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 7

Nejvyšší podání

8f4e8d5f
7.800 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8f4e8d5f 7.800 Kč 17.1.2017 14:40:29.669494
77d00404 7.750 Kč 17.1.2017 14:37:20.720776
8f4e8d5f 7.700 Kč 17.1.2017 14:36:34.140525
77d00404 7.650 Kč 17.1.2017 14:33:28.803125
8f4e8d5f 7.600 Kč 17.1.2017 14:28:46.281939
77d00404 7.550 Kč 17.1.2017 14:25:29.376845
8f4e8d5f 7.500 Kč 17.1.2017 14:24:19.156031
77d00404 7.450 Kč 17.1.2017 14:21:01.067051
8f4e8d5f 7.400 Kč 17.1.2017 14:20:15.566402
77d00404 7.350 Kč 17.1.2017 14:16:58.392451
8f4e8d5f 7.300 Kč 17.1.2017 14:15:51.895395
77d00404 7.250 Kč 17.1.2017 14:12:21.167475
8f4e8d5f 7.200 Kč 17.1.2017 14:10:03.285342
77d00404 7.150 Kč 17.1.2017 14:06:34.100964
8f4e8d5f 7.100 Kč 17.1.2017 14:06:18.328418
77d00404 7.050 Kč 17.1.2017 14:03:12.614402
8f4e8d5f 7.000 Kč 17.1.2017 14:01:56.035279
77d00404 6.950 Kč 17.1.2017 13:58:37.045647
8f4e8d5f 6.900 Kč 17.1.2017 13:58:27.112255
77d00404 6.850 Kč 17.1.2017 13:54:47.276810
8f4e8d5f 6.800 Kč 17.1.2017 13:53:32.431914
77d00404 6.750 Kč 17.1.2017 13:49:50.071165
ff21eefd 6.700 Kč 17.1.2017 13:49:41.912879
77d00404 6.400 Kč 17.1.2017 13:46:57.681611
8f4e8d5f 6.350 Kč 17.1.2017 13:46:44.627448
77d00404 6.300 Kč 17.1.2017 13:43:36.671604
8f4e8d5f 6.250 Kč 17.1.2017 13:43:31.440786
77d00404 6.200 Kč 17.1.2017 13:39:53.040485
8f4e8d5f 6.150 Kč 17.1.2017 13:39:40.118802
77d00404 6.100 Kč 17.1.2017 13:36:34.164072
8f4e8d5f 6.050 Kč 17.1.2017 13:36:16.590353
77d00404 6.000 Kč 17.1.2017 13:32:25.427635
8f4e8d5f 5.950 Kč 17.1.2017 13:31:26.798676
77d00404 5.900 Kč 17.1.2017 13:27:58.754172
8f4e8d5f 5.850 Kč 17.1.2017 13:27:10.557126
77d00404 5.800 Kč 17.1.2017 13:25:50.621835
8f4e8d5f 5.750 Kč 17.1.2017 13:23:54.529103
ff21eefd 5.700 Kč 17.1.2017 13:00:56.568909

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 3432/06-241
Začátek dražby17.01.2017 13:00
Konec dražby17.01.2017 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání5.700 Kč
Výsledná cena (odhadní)17.100 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0603432241, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 12.1.2017 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení prvního dražebního jednání nepřihlásil svoji pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, kraj Jihomoravský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace