ZEPTER - TZO-010 Kitchen set 1, QZ-1620 Nádoba 16 cm, 2,0 l, DS-056-D Syncro plus - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 3878/15-38
Nejnižší podání 7.100 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

a6e89221
8.650 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a6e89221 8.650 Kč 17.1.2017 13:46:46.097216
2ab0ebeb 8.600 Kč 17.1.2017 13:46:17.862126
a6e89221 8.550 Kč 17.1.2017 13:41:22.275286
2ab0ebeb 8.500 Kč 17.1.2017 13:40:58.318901
a6e89221 8.450 Kč 17.1.2017 13:39:35.372988
9df762e4 8.400 Kč 17.1.2017 13:39:25.423851
a6e89221 8.350 Kč 17.1.2017 13:37:30.559291
2ab0ebeb 8.300 Kč 17.1.2017 13:37:16.800144
a6e89221 8.250 Kč 17.1.2017 13:33:36.830334
2ab0ebeb 8.200 Kč 17.1.2017 13:33:07.790774
a6e89221 8.150 Kč 17.1.2017 13:28:39.940155
2ab0ebeb 8.100 Kč 17.1.2017 13:27:58.911654
a6e89221 8.050 Kč 17.1.2017 13:27:05.966559
9df762e4 8.000 Kč 17.1.2017 13:26:23.901061
a6e89221 7.950 Kč 17.1.2017 13:24:36.699409
2ab0ebeb 7.900 Kč 17.1.2017 13:23:46.937462
a6e89221 7.850 Kč 17.1.2017 13:19:50.044330
2ab0ebeb 7.800 Kč 17.1.2017 13:19:32.741678
a6e89221 7.750 Kč 17.1.2017 13:15:21.340274
2ab0ebeb 7.700 Kč 17.1.2017 13:15:04.236959
a6e89221 7.650 Kč 17.1.2017 13:10:35.358790
9df762e4 7.600 Kč 17.1.2017 13:08:10.236306
a6e89221 7.550 Kč 17.1.2017 13:07:50.031238
9df762e4 7.500 Kč 17.1.2017 13:05:16.272779
a6e89221 7.450 Kč 17.1.2017 13:04:33.360937
2ab0ebeb 7.400 Kč 17.1.2017 13:03:48.952665
9df762e4 7.350 Kč 17.1.2017 13:02:23.773437
a6e89221 7.300 Kč 17.1.2017 13:00:40.293753
9df762e4 7.250 Kč 17.1.2017 12:59:59.612393
a6e89221 7.200 Kč 17.1.2017 12:58:02.483510
2ab0ebeb 7.150 Kč 17.1.2017 12:57:19.250462
a6e89221 7.100 Kč 17.1.2017 12:51:13.244411

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 3878/15-38
Začátek dražby17.01.2017 12:30
Konec dražby17.01.2017 13:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání7.100 Kč
Výsledná cena (odhadní)21.300 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1503878038, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 12.1.2017 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení prvního dražebního jednání nepřihlásil svoji pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, kraj Jihomoravský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace