ZEPTER - TF-058-20 Nádoba 5,8 l, pr. 20 cm, TF-030-20 Nádoba 3 l, pr. 20 cm, TF-049-28 Nádoba 4,9 l, pr. 28 cm - NOVÉ, V ORIGINÁ

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 31891/07-144
Nejnižší podání 5.700 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 7

Nejvyšší podání

f3f1777a
7.800 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f3f1777a 7.800 Kč 17.1.2017 14:13:16.624837
f0063593 7.750 Kč 17.1.2017 14:09:53.688604
f3f1777a 7.700 Kč 17.1.2017 14:09:39.272867
f0063593 7.650 Kč 17.1.2017 14:06:10.491375
f3f1777a 7.600 Kč 17.1.2017 14:04:48.535123
f0063593 7.550 Kč 17.1.2017 14:02:08.039807
f3f1777a 7.500 Kč 17.1.2017 14:01:29.505062
f0063593 7.450 Kč 17.1.2017 13:57:30.411637
f3f1777a 7.400 Kč 17.1.2017 13:56:42.049678
f0063593 7.350 Kč 17.1.2017 13:53:37.342382
f3f1777a 7.300 Kč 17.1.2017 13:52:48.789872
f0063593 7.250 Kč 17.1.2017 13:49:25.407274
f3f1777a 7.200 Kč 17.1.2017 13:47:50.294210
f0063593 7.150 Kč 17.1.2017 13:43:59.147264
f3f1777a 7.100 Kč 17.1.2017 13:43:21.768359
f0063593 7.050 Kč 17.1.2017 13:39:24.986872
f3f1777a 7.000 Kč 17.1.2017 13:39:13.370476
f0063593 6.950 Kč 17.1.2017 13:35:11.141774
f3f1777a 6.900 Kč 17.1.2017 13:34:50.882025
f0063593 6.850 Kč 17.1.2017 13:31:28.318065
f3f1777a 6.800 Kč 17.1.2017 13:31:15.528201
f0063593 6.750 Kč 17.1.2017 13:27:16.744086
f3f1777a 6.700 Kč 17.1.2017 13:26:59.425129
f0063593 6.650 Kč 17.1.2017 13:24:46.658966
f3f1777a 6.600 Kč 17.1.2017 13:23:15.888583
f0063593 6.550 Kč 17.1.2017 13:20:03.672752
f3f1777a 6.500 Kč 17.1.2017 13:19:33.503612
f0063593 6.450 Kč 17.1.2017 13:15:54.819128
f3f1777a 6.400 Kč 17.1.2017 13:15:44.067793
f0063593 6.350 Kč 17.1.2017 13:12:04.688315
f3f1777a 6.300 Kč 17.1.2017 13:11:14.065927
f0063593 6.250 Kč 17.1.2017 13:08:10.141418
42a5f3ed 6.200 Kč 17.1.2017 13:07:40.201645
f0063593 6.050 Kč 17.1.2017 13:04:45.597787
42a5f3ed 6.000 Kč 17.1.2017 13:04:17.681052
f3f1777a 5.950 Kč 17.1.2017 13:04:05.909966
f0063593 5.900 Kč 17.1.2017 13:00:57.501825
42a5f3ed 5.850 Kč 17.1.2017 13:00:22.113161
f0063593 5.800 Kč 17.1.2017 12:57:43.833902
f3f1777a 5.750 Kč 17.1.2017 12:57:07.621584
f0063593 5.700 Kč 17.1.2017 12:51:34.401838

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 31891/07-144
Začátek dražby17.01.2017 12:30
Konec dražby17.01.2017 13:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání5.700 Kč
Výsledná cena (odhadní)17.100 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0731891144, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 12.1.2017 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení prvního dražebního jednání nepřihlásil svoji pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, kraj Jihomoravský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace