Byt v Habartově

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 110/16-43
Nejnižší podání 243.334 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

4c1c08ce
276.334 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4c1c08ce 276.334 Kč 11.1.2017 12:34:31.318284
841639f4 273.334 Kč 11.1.2017 12:33:54.299576
4c1c08ce 270.334 Kč 11.1.2017 12:33:24.138398
841639f4 267.334 Kč 11.1.2017 12:33:12.571512
4c1c08ce 264.334 Kč 11.1.2017 12:32:32.848749
841639f4 261.334 Kč 11.1.2017 12:32:27.412350
4c1c08ce 258.334 Kč 11.1.2017 12:32:01.519320
841639f4 255.334 Kč 11.1.2017 12:31:55.085849
4c1c08ce 252.334 Kč 11.1.2017 12:31:24.454871
841639f4 249.334 Kč 11.1.2017 12:28:17.372566
4c1c08ce 246.334 Kč 11.1.2017 12:26:17.721619
841639f4 243.334 Kč 11.1.2017 12:24:19.341612

KrajKarlovarský kraj
OkresSokolov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 110/16-43
Začátek dražby11.01.2017 12:00
Konec dražby11.01.2017 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Miloslava Rídlová
telefon: 910803225,
ridlova@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání243.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)365.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol11016
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Bytová jednotka o velikosti 3+1 o celkové podlahové ploše 70,26 m2 se nachází ve 3.NP bytového domu vpravo od schodiště, k bytu dále náleží zděný sklep umístěný v 1.PP (6,66 m2), Dle typu stavby a umístění v zástavbě lze konstatovat, že je byt užíván cca od roku 1960-1965 a ke dni ocenění je v dobrém stavu. Více viz znalecký posudek,

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Habartov, okres Sokolov, kraj Karlovarský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace