Dražba 1/2 RD v Tlumačově, okres Zlín

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 2744/06-329
Nejnižší podání 166.250 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 2744/06-329
Začátek dražby12.01.2017 13:00
Konec dražby12.01.2017 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání166.250 Kč
Výsledná cena (odhadní)332.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol0602744329
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č. p. 118 a 235 Jedná se o přízemní samostatně stojící rodinný dům s podkrovím. Dům byl nejspíš dříve rozdělen na dvě části proto má dvě čísla popisné, nyní je však spojen v jeden celek. Dům je zděný se sedlovou střechou. Pozemky Předmětem ocenění jsou čtyři pozemky p.č. St. 284, p.č. St. 285 (v KN vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří), p.č. St. 293 a p.č. St. 294 (v KN vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště). Pozemky p.č. St. 284 a p.č. St. 285 jsou zcela zastavěny stavbou rodinného domu č.p 118 a č.p. 235. Na pozemcích p.č. St. 293 a p.č.St. 294 se nachází zděná udírna, dřevěný přístřešek pro parkování vozidla, bouda pro psa a plechový přístřešek. Pozemky jsou rovinatého charakteru.

Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Home Credit a.s., IČ: 26978636, Moravské náměstí 249/8, Brno, zastoupena JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem, Havlíčkova 13, Brno, přihlásil dne 7.11.2013 pohledávku ve výši 11.943,17 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČ: 61859575, Tovární 41, Olomouc, přihlásila dne 14.11.2013 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 1.954,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47452820, nám. Republiky 115, Pardubice, zastoupená JUDr. Petrem Gallatem, advokátem, Filištínská 145, Chrudim, přihlásila dne 13.1.2014 pohledávku ve výši 2.025,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- IFIS investiční fond, a.s., IČ: 24316717, Vodičkova 791/41, Praha, přihlásila dne 14.1.2014 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 988,79 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Pohledávka oprávněného činí 24.609,97 Kč


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení prvního dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitostem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Metlov 235, Tlumačov, okres Zlín, kraj Zlínský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace