Budova garáží v Podbořanech

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 5598/15-67
Nejnižší podání 527.500 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

b9154622
547.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b9154622 547.500 Kč 12.1.2017 12:45:51.910133
1d9f7319 537.500 Kč 12.1.2017 12:41:27.243969
b9154622 527.500 Kč 12.1.2017 12:33:39.795934

KrajÚstecký kraj
OkresLouny
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 5598/15-67
Začátek dražby12.01.2017 12:30
Konec dražby12.01.2017 13:00

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Miloslava Rídlová
telefon: 910803225,
ridlova@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání527.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.055.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka0004752322/0800
Variabilní symbol559815
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Přízemní budova garáží bez č.p./č.e. se všemi součástmi a příslušenstvím, je situována v západní okrajové části města Podbořany, v areálu bývalých ženijních kasáren, severně od nedaleko přilehlé procházející ulice Švermovy, na pozemkové parcele - zastavěné ploše číslo parcelní 2186. Obvodová konstrukce budovy garáží je zděná, střešní konstrukce je mírná sedlová s osazenými klempířskými prvky a bleskosvodem. Okna budovy garáží jsou osazena sklobetonová a dřevěná již odžitá, vjezdová vrata a vstupní dveře jsou plechové otočné, fasádní omítka dvouvrstvá odžitá.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Přihlášky byly řešeny v 1. kole dražby dne 9.6.2016 1) Pohledávky věřitele Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Mostě, se sídlem 2.náměstí 3300, 434 01 Most, v celkové výši 7 129 693,92 Kč, na základě vykonatelných výkazů nedoplatků. Z toho pohledávky zajištěné zástavními právy náleží do třetí skupiny dle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. s rozhodným datem pro pořadí uspokojení pohledávky, kterým je datum vzniku zástavního práva: pohledávka ve výši 4 592 013,92 Kč s rozhodným datem 24.1.2012, pohledávka ve výši 448 851,81 Kč s rozhodným datem 25.11.2014, pohledávka ve výši 410 211,80 Kč s rozhodným datem 29.2.2012, pohledávka ve výši 80 051,08 Kč s rozhodným datem 25.11.2014 a pohledávka ve výši 1 237 058,39 Kč s rozhodným datem 26.8.2013, a dále pohledávka ve výši 361 606,93 Kč náleží do páté skupiny dle § 337c odst. 1 písm. e) o.s.ř. s rozhodným datem pro pořadí uspokojení pohledávky, kterým je datum doručení přihlášky, tj. 14.4.2016. 2) Pohledávky věřitele Okresní správa sociálního zabezpečení Most, se sídlem Báňská 284, 434 01 Most, v celkové výši 1 007 694,00 Kč. Z toho pohledávky zajištěné zástavními právy náleží do třetí skupiny dle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř., s rozhodným datem vzniku zástavního práva, tj. pro pohledávky ve výši 173 770,96 Kč, 166 088,35 Kč, 158 277,82 Kč, 87 583,00 Kč, 41 257,87 Kč, 86 084,00 Kč a 94 505,00 Kč je rozhodným datem 5.5.2015, pro pohledávky ve výši 68 729,00 Kč a 95 407,00 Kč je rozhodným datem 14.3.2016 a pro pohledávku ve výši 30 991,00 Kč je rozhodným datem 27.4.2016. Dále pohledávky ve výši 2 000,00 Kč a 3 000,00 Kč náleží do náleží do páté skupiny dle § 337c odst. 1 písm. e) o.s.ř. s rozhodným datem pro pořadí uspokojení pohledávky, kterým je datum doručení přihlášky, tj. 9.6.2016.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Podbořany, okres Louny, kraj Ústecký

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace