Byt v obci Teplá

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 2183/04-200
Nejnižší podání 59.561 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajKarlovarský kraj
OkresCheb
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 2183/04-200
Začátek dražby18.01.2017 13:00
Konec dražby18.01.2017 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání59.561 Kč
Výsledná cena (odhadní)119.122 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol218304
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o malý byt ve 2. NP zděného bytového domu. Dispozičně se jedná o garsoniéru. Součástí jednotky je kolna, která se nachází mimo budovu. Užitná plocha bytu je 22.62 m2. Po roce 2008 nedošlo k převodu bytu. Technický stav a údržba domu jsou průměrné. Více viz znalecký posudek.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

O přihláškách již bylo rozhodnuto v prvním kole dražby.


Věcná břemena

Věcné břemeno zatěžující bytovou jednotku 63/2, zřízené za účelem chůze a jízdy pro Ing. Vlastimila Šindeláře V-5459/2004-403, bytem Masarykovo náměstí 62, 364 61 Teplá na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – bezúplatné ze dne 2.6.2004 s právními účinky ke dni 3.6.2004, zapsané v části C listu vlastnictví č. 1167 pro obec a katastrální území Teplá, pod zn. V 3329/2004-403.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Masarykovo náměstí 63, Teplá, okres Cheb, kraj Karlovarský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace