Elektronická dražba 1/4 zahrady v k.ú. Zvíkovec

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 150 EX 3172/15-40
Nejnižší podání 50.466 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

3661823c
50.466 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3661823c 50.466 Kč 10.1.2017 9:00:16.598782

KrajPlzeňský kraj
OkresRokycany
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby150 EX 3172/15-40
Začátek dražby10.01.2017 09:00
Konec dražby10.01.2017 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Kladno, Kučera Petr, JUDr. Ing.
nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba

Tereza Bachová
telefon: +420 314 004 554,
tereza.bachova@eukladno.cz

Úřední hodiny

Pondělí10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Úterý10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Středa10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Čtvrtek10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Pátek10:00 - 11:3013:30 - 15:00

Nejnižší podání50.466 Kč
Výsledná cena (odhadní)75.700 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-7561840247/0100
Variabilní symbol999 317215
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o pozemek, který se nachází v zastavěné části obce, s příjezdem po obecní komunikaci. Výše uvedená parcela se nachází dle vyjádření starosty městyse Zvíkovec Petra Uhera ze dne 16.5.2016 ve vymezeném zastavěném území a obec nemá platný územní plán. V bezprostřední blízkosti parcely se nachází stavby jiných vlastníků a oceňovaný pozemek je možno rovněž zastavět.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Zvíkovec, okres Rokycany, kraj Plzeňský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace