Dražba pozemků, Benecko, okr. Semily

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 129 EX 6969/15-72
Nejnižší podání 56.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

621422c4
175.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
621422c4 175.000 Kč 5.1.2017 14:53:06.684224
e965eb93 170.000 Kč 5.1.2017 14:52:56.892881
621422c4 165.000 Kč 5.1.2017 14:52:44.349554
e965eb93 161.000 Kč 5.1.2017 14:52:38.282111
621422c4 160.000 Kč 5.1.2017 14:52:34.801871
e965eb93 156.000 Kč 5.1.2017 14:52:27.311202
621422c4 155.000 Kč 5.1.2017 14:52:23.256818
e965eb93 151.000 Kč 5.1.2017 14:52:15.083509
621422c4 150.000 Kč 5.1.2017 14:51:51.957237
e965eb93 146.000 Kč 5.1.2017 14:51:45.673257
621422c4 145.000 Kč 5.1.2017 14:51:40.414373
e965eb93 141.000 Kč 5.1.2017 14:51:32.719218
621422c4 140.000 Kč 5.1.2017 14:51:28.217755
e965eb93 136.000 Kč 5.1.2017 14:51:20.132741
621422c4 135.000 Kč 5.1.2017 14:51:15.389916
e965eb93 131.000 Kč 5.1.2017 14:51:08.432318
621422c4 130.000 Kč 5.1.2017 14:50:50.096662
e965eb93 126.000 Kč 5.1.2017 14:50:43.238565
621422c4 125.000 Kč 5.1.2017 14:50:38.216802
e965eb93 121.000 Kč 5.1.2017 14:50:30.186404
621422c4 120.000 Kč 5.1.2017 14:50:20.565503
e965eb93 116.000 Kč 5.1.2017 14:49:54.276528
621422c4 115.000 Kč 5.1.2017 14:49:49.238768
e965eb93 109.000 Kč 5.1.2017 14:49:29.343368
621422c4 108.000 Kč 5.1.2017 14:49:23.845799
e965eb93 107.000 Kč 5.1.2017 14:46:58.865393
621422c4 106.000 Kč 5.1.2017 14:46:54.274539
e965eb93 105.000 Kč 5.1.2017 14:46:44.262129
621422c4 104.000 Kč 5.1.2017 14:45:37.942468
e965eb93 103.000 Kč 5.1.2017 14:45:15.027314
621422c4 102.000 Kč 5.1.2017 14:44:29.177176
e965eb93 101.000 Kč 5.1.2017 14:43:17.955762
621422c4 100.000 Kč 5.1.2017 14:43:01.124864
e965eb93 96.000 Kč 5.1.2017 14:39:25.487939
621422c4 95.000 Kč 5.1.2017 14:39:11.053295
e965eb93 91.000 Kč 5.1.2017 14:37:45.735383
621422c4 90.000 Kč 5.1.2017 14:37:36.997702
e965eb93 84.000 Kč 5.1.2017 14:32:51.019774
621422c4 83.000 Kč 5.1.2017 14:32:44.518009
e965eb93 82.000 Kč 5.1.2017 14:28:01.956633
621422c4 81.000 Kč 5.1.2017 14:27:44.983700
a6895d6f 80.000 Kč 5.1.2017 14:20:04.219075
e965eb93 72.000 Kč 5.1.2017 14:19:35.098164
621422c4 71.000 Kč 5.1.2017 14:18:02.227863
a6895d6f 70.000 Kč 5.1.2017 14:16:27.871128
e965eb93 63.667 Kč 5.1.2017 14:14:06.942305
a50e7e1d 62.667 Kč 5.1.2017 14:09:42.497224
621422c4 61.667 Kč 5.1.2017 14:07:43.100033
e965eb93 60.667 Kč 5.1.2017 14:07:08.410621
672c3fd1 59.667 Kč 5.1.2017 14:03:00.619066
e965eb93 58.667 Kč 5.1.2017 14:02:31.425105
672c3fd1 57.667 Kč 5.1.2017 14:00:22.959258
621422c4 56.667 Kč 5.1.2017 14:00:09.774428

KrajLiberecký kraj
OkresSemily
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby129 EX 6969/15-72
Začátek dražby05.01.2017 14:00
Konec dražby05.01.2017 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Chrudim, Petr Jaroš, Mgr.
Škroupova 150, 537 01 Chrudim

Kontaktní osoba

Mgr. František Kotík
mobil: 774 622 103
kotik@exekucejaros.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 14:00

Nejnižší podání56.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)85.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota6.000 Kč
Bankovní účet dražebníka205176843/0600
Variabilní symbol69691572
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

dražba pozemků Benecko

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby



Adresa místa předmětu

Benecko, okres Semily, kraj Liberecký

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace