1/2 zahrady v Liberci

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 146 EX 1808/15-57
Nejnižší podání 13.334 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

0fe00195
43.334 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0fe00195 43.334 Kč 21.2.2017 12:25:55.537463
7783634a 42.334 Kč 21.2.2017 12:24:38.091106
0fe00195 40.334 Kč 21.2.2017 12:21:16.348265
7783634a 39.334 Kč 21.2.2017 12:20:57.602123
0fe00195 38.334 Kč 21.2.2017 12:20:38.553236
7783634a 37.334 Kč 21.2.2017 12:16:29.798261
0fe00195 36.334 Kč 21.2.2017 12:12:48.669192
7783634a 35.334 Kč 21.2.2017 12:09:23.294406
0fe00195 34.334 Kč 21.2.2017 12:06:39.254947
7783634a 33.334 Kč 21.2.2017 12:03:49.439509
0fe00195 32.334 Kč 21.2.2017 12:00:52.132803
7783634a 31.334 Kč 21.2.2017 11:57:11.225458
0fe00195 30.334 Kč 21.2.2017 11:53:46.259158
7783634a 29.334 Kč 21.2.2017 11:49:57.664372
0fe00195 28.334 Kč 21.2.2017 11:45:38.131269
7783634a 27.334 Kč 21.2.2017 11:41:57.392063
0fe00195 26.334 Kč 21.2.2017 11:38:11.408678
7783634a 25.334 Kč 21.2.2017 11:34:54.772934
0fe00195 24.334 Kč 21.2.2017 11:31:43.415695
7783634a 23.334 Kč 21.2.2017 11:29:27.334269
0fe00195 21.334 Kč 21.2.2017 11:27:30.694802
7783634a 20.334 Kč 21.2.2017 11:25:56.244924
0fe00195 18.334 Kč 21.2.2017 11:15:40.021296
e32fef3c 17.334 Kč 21.2.2017 11:09:38.471875
0fe00195 16.334 Kč 21.2.2017 11:04:47.154110
e32fef3c 15.334 Kč 21.2.2017 11:03:57.126514
0fe00195 14.334 Kč 21.2.2017 11:03:18.614567
e32fef3c 13.334 Kč 21.2.2017 11:02:12.522316

KrajLiberecký kraj
OkresLiberec
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby146 EX 1808/15-57
Začátek dražby21.02.2017 11:00
Konec dražby21.02.2017 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Bulvas Jiří, JUDr.
Jablonecká 322, 190 00 Praha 9

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Ochmannová, LL.M.
telefon: +420 286 028 055,
lenka.ochmannova@exekutorpraha1.cz


Nejnižší podání13.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)20.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka199766547/0600
Variabilní symbol180815999
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 518/3 - zahrada, v k.ú. Nové Pavlovice, obec Liberec, okres Liberec, který je situován v severní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 632/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu a přes pozemek p.č. 632/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec a dále přes pozemek ve vlastnictví jiného subjektu (přístup právně nezajištěn). Na pozemku se nachází náletové porosty plevelného charakteru.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Ing. Jiří Morávek


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Liberec, okres Liberec, kraj Liberecký

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace