1/2 zahrady v Liberci

Do začátku dražby zbývá: 1 den 5 hodin 58 minut 1 sekunda

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 146 EX 1808/15-57
Nejnižší podání 13.334 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

KrajLiberecký kraj
OkresLiberec
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby146 EX 1808/15-57
Začátek dražby21.02.2017 11:00
Konec dražby21.02.2017 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Bulvas Jiří, JUDr.
Jablonecká 322, 190 00 Praha 9

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Ochmannová, LL.M.
telefon: +420 286 028 055,
lenka.ochmannova@exekutorpraha1.cz


Nejnižší podání13.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)20.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka199766547/0600
Variabilní symbol180815999
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: okdrazby@apalex.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 518/3 - zahrada, v k.ú. Nové Pavlovice, obec Liberec, okres Liberec, který je situován v severní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 632/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu a přes pozemek p.č. 632/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec a dále přes pozemek ve vlastnictví jiného subjektu (přístup právně nezajištěn). Na pozemku se nachází náletové porosty plevelného charakteru.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Ing. Jiří Morávek


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Adresa místa předmětu

Liberec, okres Liberec, kraj Liberecký

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace