Podíl na parcelách (PK) v k.ú. Loučka u Valašského Meziříčí, okr. Vsetín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX6744/05
Nejnižší podání 20.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

46f3757d
39.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
46f3757d 39.000 Kč 22.2.2017 14:04:47.844297
d1e95997 35.000 Kč 22.2.2017 14:04:19.727499
46f3757d 34.000 Kč 22.2.2017 14:02:38.189130
d1e95997 29.000 Kč 22.2.2017 14:02:17.001032
46f3757d 28.000 Kč 22.2.2017 13:59:33.586710
d1e95997 25.000 Kč 22.2.2017 13:57:54.082017
46f3757d 24.000 Kč 22.2.2017 13:56:02.392089
d1e95997 23.000 Kč 22.2.2017 13:44:12.432937
dcfee664 22.000 Kč 22.2.2017 13:37:36.862818
e4a52efa 21.000 Kč 22.2.2017 13:32:51.797251
46f3757d 20.000 Kč 22.2.2017 13:29:11.663193

KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX6744/05
Začátek dražby22.02.2017 13:00
Konec dražby22.02.2017 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání20.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100674405
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 259, p.č. 260, p.č. 261 a p.č. 262, vše v k.ú. Loučka u Valašského Meziříčí, obec Loučka, okres Vsetín, které jsou situovány v centrální části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2428/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín. Starostkou obce Loučka, paní Ing. Lubuší Paloušovou bylo sděleno následující: „Pozemky jsou zahrnuty v návrhových plochách dopravní infrastruktury – silniční doprava, na tyto pozemky nebylo vydáno územní rozhodnutí.“ Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. 203 Ex 6744/05, www.eujicha.cz

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Loučka, okres Vsetín, kraj Zlínský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace