Stavební pozemek v k.ú. Sopotnice, okr. Ústí nad Orlicí

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX30409/11
Nejnižší podání 336.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajPardubický kraj
OkresÚstí nad Orlicí
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX30409/11
Začátek dražby22.02.2017 13:00
Konec dražby22.02.2017 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání336.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)504.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota110.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1103040911
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemotostí je podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 446/3 - zahrada, v k.ú. Sopotnice, obec Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Sopotnice. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3117/1 - ostatní plocha, přes pozemek p.č. 3127/2 - vodní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Sopotnice, č.p. 273, 561 15 Sopotnice a dále přes pozemek p.č. 3177 - ostatní plocha a pozemek p.č. 446/6 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup právně nezajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 3 m od předmětu ocenění. Dle sdělení účastníka místního šetření je v obci Sopotnice možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Sopotnice, zveřejněného na aktuálních www stránkách obce, je pozemek zahrnut v plochách zastavitelného území: „OZ - Občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední.“ Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Dále podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1302/25 - trvalý travní porost, v k.ú. Sopotnice, obec Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí, který je situován v okrajové, nezastavěné části obce Sopotnice. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3032 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiných subjektů (přístup právně nezajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 70 m od předmětu ocenění. Dle sdělení účastníka místního šetření je v obci Sopotnice možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Sopotnice, je pozemek zahrnut v plochách zastavitelného území: „BV - Bydlení v rodinných domech - venkovské - plochy změn“. Informace, týkající se územního plánu, byly zjištěny na aktuálních www stránkách obce. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. 203 Ex 30409/11, www.eujicha.cz

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace