PC sestava, jízdní kola

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 849/05-363
Nejnižší podání 2.200 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 13

Nejvyšší podání

bd2d2ce0
4.650 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
bd2d2ce0 4.650 Kč 23.5.2017 11:26:12.833575
49c2d1fe 4.600 Kč 23.5.2017 11:21:45.868145
bd2d2ce0 4.550 Kč 23.5.2017 11:16:46.986277
49c2d1fe 4.500 Kč 23.5.2017 11:12:16.412347
bd2d2ce0 4.450 Kč 23.5.2017 11:10:02.476266
49c2d1fe 4.400 Kč 23.5.2017 11:05:52.415023
bd2d2ce0 4.350 Kč 23.5.2017 11:03:56.182074
49c2d1fe 4.300 Kč 23.5.2017 11:03:37.788473
bd2d2ce0 4.250 Kč 23.5.2017 11:01:25.873290
49c2d1fe 4.200 Kč 23.5.2017 11:01:18.386704
bd2d2ce0 4.150 Kč 23.5.2017 10:56:57.274310
49c2d1fe 4.100 Kč 23.5.2017 10:56:13.804537
bd2d2ce0 4.050 Kč 23.5.2017 10:54:07.337920
49c2d1fe 3.950 Kč 23.5.2017 10:53:47.263364
bd2d2ce0 3.900 Kč 23.5.2017 10:50:32.133852
49c2d1fe 3.850 Kč 23.5.2017 10:50:18.892024
bd2d2ce0 3.800 Kč 23.5.2017 10:46:45.590056
49c2d1fe 3.750 Kč 23.5.2017 10:46:32.544676
bd2d2ce0 3.700 Kč 23.5.2017 10:45:16.993492
49c2d1fe 3.650 Kč 23.5.2017 10:45:06.461379
bd2d2ce0 3.600 Kč 23.5.2017 10:41:57.688825
49c2d1fe 3.550 Kč 23.5.2017 10:41:48.496376
bd2d2ce0 3.500 Kč 23.5.2017 10:38:06.936949
49c2d1fe 3.450 Kč 23.5.2017 10:37:58.541650
bd2d2ce0 3.400 Kč 23.5.2017 10:37:17.887535
49c2d1fe 3.350 Kč 23.5.2017 10:37:09.672411
bd2d2ce0 3.300 Kč 23.5.2017 10:36:46.748594
49c2d1fe 3.250 Kč 23.5.2017 10:36:32.555058
bd2d2ce0 3.200 Kč 23.5.2017 10:35:55.663098
49c2d1fe 3.150 Kč 23.5.2017 10:33:30.483119
bd2d2ce0 3.100 Kč 23.5.2017 10:32:40.495945
f7a3c46d 3.000 Kč 23.5.2017 10:32:34.634890
49c2d1fe 2.950 Kč 23.5.2017 10:32:19.260132
bd2d2ce0 2.900 Kč 23.5.2017 10:29:07.766983
4adfd5a1 2.850 Kč 23.5.2017 10:28:05.916175
56ce4f2c 2.800 Kč 23.5.2017 10:27:19.258222
4adfd5a1 2.700 Kč 23.5.2017 10:25:23.564454
56ce4f2c 2.650 Kč 23.5.2017 10:21:11.471218
4adfd5a1 2.450 Kč 23.5.2017 10:12:57.784015
f7a3c46d 2.400 Kč 23.5.2017 10:09:39.759598
4adfd5a1 2.350 Kč 23.5.2017 10:05:41.398149
f7a3c46d 2.300 Kč 23.5.2017 10:04:27.431766
bd2d2ce0 2.250 Kč 23.5.2017 10:03:08.187691
4adfd5a1 2.200 Kč 23.5.2017 10:00:38.095403

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 849/05-363
Začátek dražby23.05.2017 10:00
Konec dražby23.05.2017 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání2.200 Kč
Výsledná cena (odhadní)6.600 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0500849363, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 18.5.2017 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání nepřihlásil svoji pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena lustrace povinné a manžela povinné v insolvenčním rejstříku a v rejstříku evidence úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°3'26.495"N 16°42'23.191"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace