Rodinný dům v obci Kojetín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 25/2017
Nejnižší podání 990.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 1

Nejvyšší podání

b0f9632f
990.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b0f9632f 990.000 Kč 31.5.2017 12:27:36.019042

KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 25/2017
Začátek dražby31.05.2017 12:00
Konec dražby31.05.2017 12:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání990.000 Kč
Cena předmětu dražby1.300.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol252017
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 240: Jedná se o nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, částečně zděný a částečně ze smíšeného zdiva, bez podkroví, se sedlovou a pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Rodinný dům je nepravidelného půdorysného tvaru. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a odborného odhadu zpracovatele cca 60 roků. Vytápění rodinného domu je provedeno jako lokální pomocí kamen na tuhá paliva. Při místním šetření bylo zjištěno, že rodinný dům má ústřední rozvody vytápění bez instalovaného zdroje tepla. V průběhu životnosti rodinný dům prošel kompletní rekonstrukcí. Při místním šetření bylo zjištěno, že kompletní rekonstrukce k datu ocenění tohoto znaleckého posudku není plně dokončena. Dále byla při místním šetření zjištěna částečná vlhkost obvodových konstrukcí rodinného domu. V průběhu životnosti rodinný dům zřejmě procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Oceňované nemovité věci se nacházejí ve čtvrtém stupni rizika povodní, druhém stupni rizika kriminality a třetím stupni rizika vloupání. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako - stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a odborného odhadu zpracovatele je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno rokem výstavby/kolaudace rodinného domu 1960. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení rodinného domu je patrné z ocenění. Dispoziční řešení rodinného domu: I. nadzemní podlaží - garáž, vstupní část, chodba (2x), schodiště, koupelna, WC, kuchyně a obytný pokoj II. nadzemní podlaží - schodiště, WC, obytný pokoj (3x) a půdní prostor. Parkování je možné ve vlastní garáži a na veřejném negarantovaném místě (komunikace před rodinným domem). Pozemky se nachází v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 5682/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc a přes p.č. 5766/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín. Součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technické vybavení stavby a trvalé porosty. Všechny tyto součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě. Dle informací ČSÚ je v místě možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy. Všechny tyto příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě. Na obytnou část rodinného domu, při její horní. levé hranici (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní, „vedlejší stavba č. I“ ze smíšeného zdiva, s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Na tuto „vedlejší stavbu č. I“, při její horní hranici (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní, zděná, hospodářská, „vedlejší stavba č. II“ ze smíšeného zdiva, s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - ocelové pletivo v ocelových sloupcích, venkovní schody betonové, přístupový dlážděný chodník, betonové a zpevněné plochy). Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného stavu.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 15.5.2017 v 14:30 hodin
2. termín dne 25.5.2017 v 16:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 240 (Přerovská 240), stavba stojí na pozemku parc. č. St. 639, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1071, v katastrálním území a v obci Kojetín, Okres Přerov.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Přerovská 240, Kojetín, okres Přerov, kraj Olomoucký, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace