Elektrický paletový vozík - Pramac

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 32836/16-24
Nejnižší podání 25.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 17

Nejvyšší podání

a3d288f6
35.400 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a3d288f6 35.400 Kč 23.5.2017 10:37:56.371071
72c84e96 35.200 Kč 23.5.2017 10:37:39.793690
a3d288f6 35.000 Kč 23.5.2017 10:36:48.126768
72c84e96 34.000 Kč 23.5.2017 10:36:17.291231
a3d288f6 33.000 Kč 23.5.2017 10:35:31.148594
72c84e96 32.000 Kč 23.5.2017 10:35:00.150178
a3d288f6 31.200 Kč 23.5.2017 10:34:05.025471
72c84e96 31.000 Kč 23.5.2017 10:33:40.306811
a3d288f6 30.800 Kč 23.5.2017 10:33:23.748626
72c84e96 30.600 Kč 23.5.2017 10:33:05.286904
a3d288f6 30.400 Kč 23.5.2017 10:32:50.160261
72c84e96 30.200 Kč 23.5.2017 10:32:33.950354
a3d288f6 30.000 Kč 23.5.2017 10:29:15.793889
b1959d29 29.800 Kč 23.5.2017 10:28:52.970750
a3d288f6 29.600 Kč 23.5.2017 10:27:58.420031
72c84e96 29.400 Kč 23.5.2017 10:27:41.058557
a3d288f6 29.200 Kč 23.5.2017 10:26:10.681093
72c84e96 29.000 Kč 23.5.2017 10:25:46.837289
a3d288f6 28.800 Kč 23.5.2017 10:25:25.088549
b1959d29 28.600 Kč 23.5.2017 10:24:58.199445
a3d288f6 28.400 Kč 23.5.2017 10:24:18.679486
72c84e96 28.200 Kč 23.5.2017 10:21:46.441976
b1959d29 28.000 Kč 23.5.2017 10:19:38.010785
72c84e96 27.000 Kč 23.5.2017 10:18:38.178985
a3d288f6 26.400 Kč 23.5.2017 10:18:27.206868
b1959d29 26.200 Kč 23.5.2017 10:18:03.340588
72c84e96 26.000 Kč 23.5.2017 10:17:56.961967
a3d288f6 25.600 Kč 23.5.2017 10:17:10.412818
891fa64e 25.400 Kč 23.5.2017 10:16:36.995956
a3d288f6 25.200 Kč 23.5.2017 10:16:05.511251
b1959d29 25.000 Kč 23.5.2017 10:14:40.482936

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 32836/16-24
Začátek dražby23.05.2017 10:00
Konec dražby23.05.2017 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání25.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)75.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1632836024, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 18.5.2017 v areálu Prefy Brno - Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, okres Hodonín, Jihomoravský kraj (GPS 48.8968344N, 17.3201867E) od 9:00 do 10:00, za přítomnosti pracovníka exekutorského úřadu Brno-město, Mgr. Jaroslava Homoly. Zájemci o prohlídku movitých věcí jsou povinni se do 15.5.2017 nahlásit na e-mailové adrese vykon@exekutorsky.cz.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání nepřihlásil svoji pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena lustrace povinné v insolvenčním rejstříku a v rejstříku evidence úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

48°53'48.604"N 17°19'12.672"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace