Automobil Volkswagen Passat Variant 1.9 TDI - Velký TP a tech. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 9434/15-89
Nejnižší podání 12.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 31

Nejvyšší podání

4310f4e3
20.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4310f4e3 20.200 Kč 22.6.2017 10:38:41.274566
e090da6c 20.000 Kč 22.6.2017 10:37:45.315526
4310f4e3 18.200 Kč 22.6.2017 10:37:04.571696
4d5b17d4 18.000 Kč 22.6.2017 10:36:45.922936
e090da6c 17.800 Kč 22.6.2017 10:35:44.818885
4310f4e3 17.400 Kč 22.6.2017 10:34:01.303775
e090da6c 17.200 Kč 22.6.2017 10:32:33.206509
4310f4e3 16.900 Kč 22.6.2017 10:31:06.957746
e090da6c 16.600 Kč 22.6.2017 10:30:25.029018
4d5b17d4 15.600 Kč 22.6.2017 10:29:39.687040
e6c02ff0 15.400 Kč 22.6.2017 10:29:16.068966
c9825d29 14.400 Kč 22.6.2017 10:28:44.523401
a11ece30 14.200 Kč 22.6.2017 10:25:49.835267
4d5b17d4 14.000 Kč 22.6.2017 10:25:31.889167
a11ece30 13.800 Kč 22.6.2017 10:25:23.113242
e6c02ff0 13.600 Kč 22.6.2017 10:25:11.217310
a11ece30 13.400 Kč 22.6.2017 10:24:36.646352
4d5b17d4 13.200 Kč 22.6.2017 10:23:37.238772
a11ece30 13.000 Kč 22.6.2017 10:21:12.335163
c9825d29 12.800 Kč 22.6.2017 10:21:02.354948
9b0966fb 12.600 Kč 22.6.2017 10:20:44.619226
a11ece30 12.400 Kč 22.6.2017 10:19:41.345712
c9825d29 12.200 Kč 22.6.2017 10:18:52.377374
e6c02ff0 12.000 Kč 22.6.2017 10:08:46.470640

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 9434/15-89
Začátek dražby22.06.2017 10:00
Konec dražby22.06.2017 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání12.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)36.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1509434089, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.6.2017 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání nepřihlásil svoji pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola povinného a manželky povinného v insolvenčním rejstříku a evidenci úpadců, s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°3'26.495"N 16°42'23.191"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace