Automobil Audi A4 Avant - Velký TP a tech. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 9434/15-90
Nejnižší podání 36.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 61

Nejvyšší podání

28a7a904
101.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
28a7a904 101.000 Kč 22.6.2017 11:36:29.142451
29c9eebb 100.500 Kč 22.6.2017 11:32:19.088740
28a7a904 100.000 Kč 22.6.2017 11:31:03.042769
29c9eebb 99.500 Kč 22.6.2017 11:30:22.439275
28a7a904 99.000 Kč 22.6.2017 11:28:24.247017
29c9eebb 98.500 Kč 22.6.2017 11:24:06.776958
eb605152 98.000 Kč 22.6.2017 11:23:54.389560
29c9eebb 97.500 Kč 22.6.2017 11:23:40.316623
eb605152 97.000 Kč 22.6.2017 11:22:06.844928
29c9eebb 96.500 Kč 22.6.2017 11:21:46.727266
28a7a904 96.000 Kč 22.6.2017 11:20:51.059787
29c9eebb 95.500 Kč 22.6.2017 11:18:51.046234
eb605152 95.000 Kč 22.6.2017 11:18:36.474852
29c9eebb 94.500 Kč 22.6.2017 11:16:03.389808
28a7a904 94.000 Kč 22.6.2017 11:14:42.902343
29c9eebb 93.500 Kč 22.6.2017 11:13:56.507574
28a7a904 93.000 Kč 22.6.2017 11:13:13.266793
29c9eebb 92.500 Kč 22.6.2017 11:10:04.734447
eb605152 92.000 Kč 22.6.2017 11:09:28.120711
29c9eebb 91.500 Kč 22.6.2017 11:06:47.751105
28a7a904 91.000 Kč 22.6.2017 11:04:33.403392
29c9eebb 90.500 Kč 22.6.2017 11:02:07.221414
ffce8ca1 90.000 Kč 22.6.2017 11:00:31.831590
29c9eebb 89.000 Kč 22.6.2017 11:00:06.776713
28a7a904 88.000 Kč 22.6.2017 10:59:48.020602
ffce8ca1 87.500 Kč 22.6.2017 10:59:39.467479
28a7a904 87.000 Kč 22.6.2017 10:59:18.461452
29c9eebb 86.500 Kč 22.6.2017 10:56:51.214123
28a7a904 86.000 Kč 22.6.2017 10:56:22.255411
29c9eebb 85.500 Kč 22.6.2017 10:49:00.956405
c0170aae 85.000 Kč 22.6.2017 10:48:42.338449
29c9eebb 84.500 Kč 22.6.2017 10:48:27.221649
29c9eebb 84.000 Kč 22.6.2017 10:43:47.501907
c0170aae 83.000 Kč 22.6.2017 10:41:00.045905
29c9eebb 82.500 Kč 22.6.2017 10:39:41.419187
6c0a1e49 81.500 Kč 22.6.2017 10:37:16.188879
949f83dd 40.500 Kč 22.6.2017 10:36:45.814502
d8373650 37.000 Kč 22.6.2017 10:35:50.557812
6c0a1e49 36.500 Kč 22.6.2017 10:33:29.282908
28a7a904 36.000 Kč 22.6.2017 10:30:23.086228

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 9434/15-90
Začátek dražby22.06.2017 10:30
Konec dražby22.06.2017 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání36.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)108.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1509434090, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.6.2017 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání nepřihlásil svoji pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola povinného a manželky povinného v insolvenčním rejstříku a evidenci úpadců, s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°3'26.495"N 16°42'23.191"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace