1/3 rodinného domu v obci Čermná ve Slezku, okres Opava

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 6888/16-151
Nejnižší podání 105.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOpava
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 6888/16-151
Začátek dražby22.06.2017 13:00
Konec dražby22.06.2017 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání105.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)210.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1606888151
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je podíl 1/3 na přízemním, nepodsklepeném rodinném domě ze smíšeného zdiva a bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru velkého písmene „L“, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Čermná ve Slezsku, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2503/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 18 a dále přes pozemek p.č. 458/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Čermná ve Slezsku, Čermná ve Slezsku 81, 749 01. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní rozvod PB a vlastní septik. Dle sdělení účastníka místního šetření je v obci Čermná ve Slezsku dále možnost napojení na plynové vedení. Objekt sestává celkem ze tří bytových jednotek o velikosti 2+1, každá pouze s podstandardním sociálním zařízením (umyvadlo a splachovací WC) a vlastním vstupem.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, zast. JUDr. Michal Marčišin, advokát, ev.č. 1856, Pod Homolkou 172/38, 150 00 Praha – Motol, IČ: 66218161, přihlásil dne 6.8.2013 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 2.189,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši. ----- 2) JUDr. Jiří Petruň, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem K.H.Máchy 2, 787 01 Šumperk, IČ: 47844582, přihlásil dne 15.8.2013 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši. ----- 3) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, Sokolská třída 1/267, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, přihlásil dne 26.8.2013 pohledávku ve výši 14.941,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši. ----- 4) Macková Taťána, JUDr. - soudní exekutorka, nám. J. M. Marků 92/, 563 01 Lanškroun – Lanškroun-Vnitřní Město, IČ: 11130997, přihlásila dne 27.8.2013 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši. ----- 5) Pohledávka oprávněného činí 85.356,83 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Čermná ve Slezsku 58, Čermná ve Slezsku, okres Opava, kraj Moravskoslezský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace