ZEPTER - ZDRAVÍ 4 - ZDRAVOTNÍ SET KOMPLET - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 19582/14-154
Nejnižší podání 11.663 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

51fcedc6
16.863 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
51fcedc6 16.863 Kč 20.6.2017 10:56:26.206772
822b1b25 16.663 Kč 20.6.2017 10:56:13.891356
51fcedc6 16.463 Kč 20.6.2017 10:52:45.590430
822b1b25 16.263 Kč 20.6.2017 10:52:03.856582
51fcedc6 16.063 Kč 20.6.2017 10:49:10.984923
822b1b25 15.863 Kč 20.6.2017 10:48:45.695620
51fcedc6 15.663 Kč 20.6.2017 10:48:10.075052
822b1b25 15.463 Kč 20.6.2017 10:47:45.240661
51fcedc6 15.263 Kč 20.6.2017 10:47:02.208253
822b1b25 15.063 Kč 20.6.2017 10:46:53.455090
51fcedc6 14.863 Kč 20.6.2017 10:45:08.091633
822b1b25 14.663 Kč 20.6.2017 10:45:00.840506
51fcedc6 14.463 Kč 20.6.2017 10:44:17.394663
822b1b25 14.263 Kč 20.6.2017 10:44:03.518939
51fcedc6 14.063 Kč 20.6.2017 10:40:54.431076
822b1b25 13.863 Kč 20.6.2017 10:40:29.311159
51fcedc6 13.663 Kč 20.6.2017 10:38:12.753074
822b1b25 13.463 Kč 20.6.2017 10:37:58.169557
51fcedc6 13.263 Kč 20.6.2017 10:34:59.692874
822b1b25 13.063 Kč 20.6.2017 10:34:39.187002
51fcedc6 12.863 Kč 20.6.2017 10:31:47.692201
63f9526c 12.663 Kč 20.6.2017 10:31:04.487525
51fcedc6 12.463 Kč 20.6.2017 10:27:34.262286
822b1b25 12.263 Kč 20.6.2017 10:27:07.821761
51fcedc6 12.063 Kč 20.6.2017 10:21:58.467485
822b1b25 11.863 Kč 20.6.2017 10:20:54.540879
51fcedc6 11.663 Kč 20.6.2017 10:12:12.971319

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 19582/14-154
Začátek dražby20.06.2017 10:00
Konec dražby20.06.2017 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání11.663 Kč
Výsledná cena (odhadní)34.990 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1419582154, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.6.2017 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání nepřihlásil svoji pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola povinné a manžela povinné v insolvenčním rejstříku a evidenci úpadců, s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, kraj Jihomoravský, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace