ZEPTER - A12 WOK + MIXSY - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 19166/14-159
Nejnižší podání 5.230 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

21f7b65d
7.480 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
21f7b65d 7.480 Kč 20.6.2017 11:39:20.604445
9cf9120a 7.430 Kč 20.6.2017 11:35:43.980381
21f7b65d 7.380 Kč 20.6.2017 11:34:25.474570
9cf9120a 7.330 Kč 20.6.2017 11:30:10.520410
21f7b65d 7.280 Kč 20.6.2017 11:29:43.831400
9cf9120a 7.230 Kč 20.6.2017 11:26:11.954332
21f7b65d 7.180 Kč 20.6.2017 11:26:00.779663
9cf9120a 7.130 Kč 20.6.2017 11:22:31.477910
21f7b65d 7.080 Kč 20.6.2017 11:22:22.397108
9cf9120a 7.030 Kč 20.6.2017 11:17:57.493124
21f7b65d 6.980 Kč 20.6.2017 11:17:40.460558
9cf9120a 6.930 Kč 20.6.2017 11:13:31.230332
21f7b65d 6.880 Kč 20.6.2017 11:13:15.897220
9cf9120a 6.830 Kč 20.6.2017 11:12:32.172956
21f7b65d 6.780 Kč 20.6.2017 11:12:14.631354
9cf9120a 6.730 Kč 20.6.2017 11:08:17.616367
21f7b65d 6.680 Kč 20.6.2017 11:07:39.340362
9cf9120a 6.630 Kč 20.6.2017 11:06:28.417272
21f7b65d 6.580 Kč 20.6.2017 11:05:56.863509
9cf9120a 6.530 Kč 20.6.2017 11:04:12.755275
21f7b65d 6.480 Kč 20.6.2017 11:03:29.912762
9cf9120a 6.430 Kč 20.6.2017 11:02:17.640402
21f7b65d 6.380 Kč 20.6.2017 11:02:00.093174
9cf9120a 6.330 Kč 20.6.2017 10:58:24.130420
21f7b65d 6.280 Kč 20.6.2017 10:58:05.042011
9cf9120a 6.230 Kč 20.6.2017 10:54:46.423628
21f7b65d 6.180 Kč 20.6.2017 10:54:19.472997
9cf9120a 6.130 Kč 20.6.2017 10:50:42.160627
21f7b65d 6.080 Kč 20.6.2017 10:50:13.670471
9cf9120a 6.030 Kč 20.6.2017 10:46:48.059326
21f7b65d 5.980 Kč 20.6.2017 10:45:50.418246
9cf9120a 5.930 Kč 20.6.2017 10:42:25.931426
21f7b65d 5.880 Kč 20.6.2017 10:42:18.691265
9cf9120a 5.830 Kč 20.6.2017 10:41:37.792030
21f7b65d 5.780 Kč 20.6.2017 10:40:57.746145
9cf9120a 5.730 Kč 20.6.2017 10:37:07.811344
21f7b65d 5.680 Kč 20.6.2017 10:36:57.355061
9cf9120a 5.630 Kč 20.6.2017 10:34:20.184274
21f7b65d 5.580 Kč 20.6.2017 10:33:51.420782
9cf9120a 5.530 Kč 20.6.2017 10:31:32.980392
21f7b65d 5.480 Kč 20.6.2017 10:31:08.517274
9cf9120a 5.430 Kč 20.6.2017 10:27:56.910888
21f7b65d 5.380 Kč 20.6.2017 10:27:44.094021
9cf9120a 5.330 Kč 20.6.2017 10:20:56.799113
21f7b65d 5.280 Kč 20.6.2017 10:19:40.691523
9cf9120a 5.230 Kč 20.6.2017 10:11:52.094870

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 19166/14-159
Začátek dražby20.06.2017 10:00
Konec dražby20.06.2017 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání5.230 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.690 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1419166159, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.6.2017 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do začátku dražebního jednání se nepřihlásili žádní věřitele.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinné, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, kraj Jihomoravský, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace