Automobil Mitsubishi Outlander - Technické údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1488/16-30
Nejnižší podání 96.800 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 51

Nejvyšší podání

02a96070
212.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
02a96070 212.500 Kč 22.6.2017 10:56:53.159014
7f833d7c 212.000 Kč 22.6.2017 10:52:18.370020
02a96070 211.000 Kč 22.6.2017 10:49:36.057972
7f833d7c 210.500 Kč 22.6.2017 10:45:14.952530
02a96070 209.500 Kč 22.6.2017 10:42:35.091603
7f833d7c 209.000 Kč 22.6.2017 10:38:41.866976
02a96070 208.000 Kč 22.6.2017 10:37:47.069832
7f833d7c 207.500 Kč 22.6.2017 10:37:05.019157
02a96070 206.500 Kč 22.6.2017 10:36:41.646422
68f6ef54 206.000 Kč 22.6.2017 10:35:51.009161
02a96070 205.500 Kč 22.6.2017 10:34:45.382356
25f62b35 205.000 Kč 22.6.2017 10:31:40.299636
68f6ef54 204.500 Kč 22.6.2017 10:31:20.258193
25f62b35 204.000 Kč 22.6.2017 10:30:09.054360
68f6ef54 203.500 Kč 22.6.2017 10:29:32.037337
25f62b35 203.000 Kč 22.6.2017 10:28:40.460248
68f6ef54 202.500 Kč 22.6.2017 10:28:26.837292
25f62b35 202.000 Kč 22.6.2017 10:28:15.745682
68f6ef54 201.500 Kč 22.6.2017 10:28:00.511023
25f62b35 201.000 Kč 22.6.2017 10:27:35.751716
02a96070 200.500 Kč 22.6.2017 10:26:52.692662
453e2ffd 200.000 Kč 22.6.2017 10:25:46.592520
25f62b35 198.500 Kč 22.6.2017 10:25:31.380063
68f6ef54 198.000 Kč 22.6.2017 10:25:18.037631
25f62b35 197.500 Kč 22.6.2017 10:24:30.623060
453e2ffd 197.000 Kč 22.6.2017 10:24:15.112050
25f62b35 196.000 Kč 22.6.2017 10:23:42.158632
f3c44601 195.000 Kč 22.6.2017 10:22:58.990726
453e2ffd 191.000 Kč 22.6.2017 10:22:32.394321
25f62b35 189.000 Kč 22.6.2017 10:21:53.136431
453e2ffd 188.500 Kč 22.6.2017 10:21:30.720979
25f62b35 188.000 Kč 22.6.2017 10:07:41.456608
86e9b038 186.000 Kč 22.6.2017 10:06:18.770549
25f62b35 184.000 Kč 22.6.2017 10:05:42.205219
40962bef 182.000 Kč 22.6.2017 10:05:02.809431
453e2ffd 180.000 Kč 22.6.2017 10:04:37.081312
25f62b35 177.300 Kč 22.6.2017 10:03:56.970560
453e2ffd 175.300 Kč 22.6.2017 10:03:38.434162
25f62b35 170.300 Kč 22.6.2017 10:03:16.580750
453e2ffd 165.300 Kč 22.6.2017 10:02:57.867443
25f62b35 155.300 Kč 22.6.2017 10:02:38.107591
453e2ffd 149.300 Kč 22.6.2017 10:02:23.999856
4534f867 139.300 Kč 22.6.2017 10:02:11.363654
25f62b35 138.800 Kč 22.6.2017 10:01:54.766255
40ac1f43 137.800 Kč 22.6.2017 10:01:22.051479
25f62b35 97.800 Kč 22.6.2017 10:01:04.008872
453e2ffd 97.300 Kč 22.6.2017 10:00:42.933665
40ac1f43 96.800 Kč 22.6.2017 10:00:22.449952

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1488/16-30
Začátek dražby22.06.2017 10:00
Konec dražby22.06.2017 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání96.800 Kč
Výsledná cena (odhadní)240.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1601488030, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.6.2017 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Územní pracoviště Brno I. (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj), Příkop 819/25, 602 00 Brno – Zábrdovice, IČ: 72080043 přihlásil dne 26.5.2017 pohledávku ve výši 265.373.15,-Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola povinné v insolvenčním rejstříku a evidenci úpadců, s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°3'26.495"N 16°42'23.191"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace