Automobil Škoda Fabia 5J - Velký TP a tech.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 49373/13-94
Nejnižší podání 25.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 45

Nejvyšší podání

8453f0e7
60.010 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8453f0e7 60.010 Kč 22.6.2017 11:16:20.826031
4a156bc5 59.810 Kč 22.6.2017 11:16:09.557397
8453f0e7 59.610 Kč 22.6.2017 11:15:59.719150
4a156bc5 59.410 Kč 22.6.2017 11:15:51.722366
8453f0e7 59.210 Kč 22.6.2017 11:14:43.129404
4a156bc5 59.010 Kč 22.6.2017 11:14:35.080719
8453f0e7 58.810 Kč 22.6.2017 11:12:21.884814
4a156bc5 58.610 Kč 22.6.2017 11:12:16.038701
8453f0e7 58.410 Kč 22.6.2017 11:09:30.690812
4a156bc5 58.210 Kč 22.6.2017 11:09:19.523608
8453f0e7 58.010 Kč 22.6.2017 11:09:10.681769
4a156bc5 57.810 Kč 22.6.2017 11:09:01.073855
8453f0e7 57.610 Kč 22.6.2017 11:08:54.810566
4a156bc5 57.410 Kč 22.6.2017 11:08:45.681331
8453f0e7 57.210 Kč 22.6.2017 11:08:15.856652
4a156bc5 57.010 Kč 22.6.2017 11:08:10.092468
8453f0e7 56.810 Kč 22.6.2017 11:08:04.466556
4a156bc5 56.610 Kč 22.6.2017 11:08:00.044454
8453f0e7 56.410 Kč 22.6.2017 11:07:52.982245
4a156bc5 56.210 Kč 22.6.2017 11:07:47.616672
8453f0e7 56.010 Kč 22.6.2017 11:07:39.088189
4a156bc5 55.810 Kč 22.6.2017 11:07:09.674334
8453f0e7 55.610 Kč 22.6.2017 11:06:59.522774
4a156bc5 55.410 Kč 22.6.2017 11:06:39.746983
8453f0e7 55.210 Kč 22.6.2017 11:04:00.017574
4a156bc5 55.010 Kč 22.6.2017 11:03:39.813768
8453f0e7 54.810 Kč 22.6.2017 11:00:06.855147
4a156bc5 54.610 Kč 22.6.2017 10:57:49.555955
8453f0e7 54.410 Kč 22.6.2017 10:57:25.010422
4a156bc5 54.210 Kč 22.6.2017 10:57:12.651916
8453f0e7 54.010 Kč 22.6.2017 10:53:32.758355
4a156bc5 53.810 Kč 22.6.2017 10:53:22.256053
8453f0e7 53.600 Kč 22.6.2017 10:48:37.972212
18f8b962 53.400 Kč 22.6.2017 10:48:32.252656
8453f0e7 53.200 Kč 22.6.2017 10:46:19.833888
e1f27572 53.000 Kč 22.6.2017 10:45:36.150891
8453f0e7 52.800 Kč 22.6.2017 10:44:52.732435
2b90cd88 52.600 Kč 22.6.2017 10:44:26.954222
8453f0e7 52.400 Kč 22.6.2017 10:44:07.848002
2b90cd88 52.200 Kč 22.6.2017 10:43:59.802336
8453f0e7 52.000 Kč 22.6.2017 10:41:25.861763
18f8b962 51.800 Kč 22.6.2017 10:41:04.498718
8453f0e7 51.600 Kč 22.6.2017 10:40:07.311411
5c4a12cb 51.400 Kč 22.6.2017 10:39:23.149620
8453f0e7 51.200 Kč 22.6.2017 10:38:57.024977
2b90cd88 51.000 Kč 22.6.2017 10:38:42.359804
8453f0e7 49.400 Kč 22.6.2017 10:37:48.263300
18f8b962 49.200 Kč 22.6.2017 10:37:10.431067
2b90cd88 49.000 Kč 22.6.2017 10:35:37.615998
18f8b962 48.200 Kč 22.6.2017 10:35:15.178389
2b90cd88 48.000 Kč 22.6.2017 10:34:37.349871
8453f0e7 47.400 Kč 22.6.2017 10:33:39.673516
2b90cd88 47.200 Kč 22.6.2017 10:32:53.900551
8453f0e7 46.333 Kč 22.6.2017 10:32:27.401911
18f8b962 46.133 Kč 22.6.2017 10:31:54.404149
2b90cd88 45.933 Kč 22.6.2017 10:30:03.254641
8453f0e7 44.933 Kč 22.6.2017 10:29:47.913942
2b90cd88 44.733 Kč 22.6.2017 10:29:22.414126
2320117b 43.733 Kč 22.6.2017 10:28:50.381735
5c4a12cb 43.533 Kč 22.6.2017 10:28:40.856247
2b90cd88 41.533 Kč 22.6.2017 10:28:21.683461
18f8b962 40.533 Kč 22.6.2017 10:27:53.769156
8453f0e7 40.333 Kč 22.6.2017 10:27:21.302287
2f4d9531 40.133 Kč 22.6.2017 10:26:48.340471
18f8b962 39.933 Kč 22.6.2017 10:25:11.782239
8453f0e7 39.733 Kč 22.6.2017 10:24:59.702979
2f4d9531 39.533 Kč 22.6.2017 10:24:38.247659
8453f0e7 37.533 Kč 22.6.2017 10:22:41.099179
2f4d9531 37.333 Kč 22.6.2017 10:21:09.676915
2320117b 37.133 Kč 22.6.2017 10:20:57.926106
e8f1d2ae 36.933 Kč 22.6.2017 10:20:48.003536
2f4d9531 36.733 Kč 22.6.2017 10:17:18.687255
8453f0e7 34.733 Kč 22.6.2017 10:14:45.786100
2320117b 34.533 Kč 22.6.2017 10:13:19.403519
8453f0e7 34.333 Kč 22.6.2017 10:13:05.179285
2f4d9531 34.133 Kč 22.6.2017 10:12:41.453072
8453f0e7 32.133 Kč 22.6.2017 10:12:26.340270
2320117b 31.933 Kč 22.6.2017 10:09:41.230880
2f4d9531 31.733 Kč 22.6.2017 10:09:18.498597
b5d5544f 28.733 Kč 22.6.2017 10:09:06.785894
95ed830a 25.400 Kč 22.6.2017 10:08:12.045008
af9180f3 25.200 Kč 22.6.2017 10:06:21.205100
552abef4 25.000 Kč 22.6.2017 10:04:48.747242

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 49373/13-94
Začátek dražby22.06.2017 10:00
Konec dražby22.06.2017 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání25.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)75.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1349373094, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.6.2017 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání nepřihlásil svoji pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola povinného v insolvenčním rejstříku a evidenci úpadců, s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°3'26.495"N 16°42'23.191"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace