Automobil Opel Astra - Velký TP a tech.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 12495/13-155
Nejnižší podání 17.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 12

Nejvyšší podání

b62304cc
24.400 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b62304cc 24.400 Kč 22.6.2017 11:29:11.161819
5d2e04dd 24.200 Kč 22.6.2017 11:28:55.962804
c82f0bf6 24.000 Kč 22.6.2017 11:28:10.578099
5d2e04dd 23.000 Kč 22.6.2017 11:28:00.937208
841ada04 22.800 Kč 22.6.2017 11:27:56.794916
c82f0bf6 22.600 Kč 22.6.2017 11:27:24.009856
5d2e04dd 21.600 Kč 22.6.2017 11:27:16.203542
b62304cc 21.400 Kč 22.6.2017 11:26:56.511966
c82f0bf6 21.200 Kč 22.6.2017 11:24:09.758912
69a0557e 20.200 Kč 22.6.2017 11:24:01.048717
c82f0bf6 20.000 Kč 22.6.2017 11:23:52.285934
69a0557e 19.400 Kč 22.6.2017 11:23:39.554789
c82f0bf6 19.200 Kč 22.6.2017 11:22:33.884634
69a0557e 18.200 Kč 22.6.2017 11:22:18.554303
c82f0bf6 18.000 Kč 22.6.2017 11:13:49.862578
b62304cc 17.000 Kč 22.6.2017 11:04:38.088987

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 12495/13-155
Začátek dražby22.06.2017 11:00
Konec dražby22.06.2017 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání17.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)51.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1312495155, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.6.2017 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání nepřihlásil svoji pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola povinného v insolvenčním rejstříku a evidenci úpadců, s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°3'26.495"N 16°42'23.191"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace