Automobil Škoda Octavia - Velký TP a tech.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 23709/16-81
Nejnižší podání 121.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 87

Nejvyšší podání

59b77c67
291.400 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
59b77c67 291.400 Kč 22.6.2017 12:24:13.802262
ef8b293b 290.900 Kč 22.6.2017 12:23:52.067319
59b77c67 290.400 Kč 22.6.2017 12:23:23.808359
ef8b293b 289.900 Kč 22.6.2017 12:22:11.665263
59b77c67 289.400 Kč 22.6.2017 12:21:41.736469
ef8b293b 288.900 Kč 22.6.2017 12:21:22.513012
59b77c67 287.900 Kč 22.6.2017 12:20:32.275132
ef8b293b 287.400 Kč 22.6.2017 12:19:40.442727
59b77c67 286.900 Kč 22.6.2017 12:18:17.682436
ef8b293b 286.400 Kč 22.6.2017 12:14:13.876244
59b77c67 285.900 Kč 22.6.2017 12:10:59.390570
ef8b293b 285.400 Kč 22.6.2017 12:10:40.821620
59b77c67 284.900 Kč 22.6.2017 12:10:17.143432
ef8b293b 284.400 Kč 22.6.2017 12:06:41.624672
9a6928f2 283.900 Kč 22.6.2017 12:06:33.259492
ef8b293b 283.400 Kč 22.6.2017 12:05:55.685496
59b77c67 282.900 Kč 22.6.2017 12:01:50.891059
9a6928f2 282.400 Kč 22.6.2017 12:01:33.067808
3edd89e6 280.700 Kč 22.6.2017 12:01:14.958941
59b77c67 278.700 Kč 22.6.2017 12:00:54.629598
862e5fd1 278.200 Kč 22.6.2017 12:00:29.194965
59b77c67 276.200 Kč 22.6.2017 11:59:41.079428
ef8b293b 275.700 Kč 22.6.2017 11:59:10.934061
9a6928f2 274.700 Kč 22.6.2017 11:58:56.449195
3edd89e6 273.000 Kč 22.6.2017 11:57:27.091681
ef8b293b 269.000 Kč 22.6.2017 11:57:13.189093
59b77c67 267.000 Kč 22.6.2017 11:57:02.514910
3edd89e6 266.500 Kč 22.6.2017 11:56:51.235326
59b77c67 263.500 Kč 22.6.2017 11:56:42.843259
b2ebbe76 263.000 Kč 22.6.2017 11:56:22.657242
ef8b293b 261.500 Kč 22.6.2017 11:56:08.492773
158a66c5 261.000 Kč 22.6.2017 11:55:55.901522
3edd89e6 260.500 Kč 22.6.2017 11:55:33.713581
ef8b293b 256.500 Kč 22.6.2017 11:55:12.093792
158a66c5 256.000 Kč 22.6.2017 11:54:40.396205
1737121c 255.500 Kč 22.6.2017 11:54:23.735456
158a66c5 255.000 Kč 22.6.2017 11:52:54.745584
dd90e904 254.500 Kč 22.6.2017 11:52:45.357807
158a66c5 254.000 Kč 22.6.2017 11:52:12.714141
dd90e904 253.500 Kč 22.6.2017 11:51:59.642581
158a66c5 253.000 Kč 22.6.2017 11:50:35.421656
3f1373e0 252.500 Kč 22.6.2017 11:50:21.250247
dd90e904 252.000 Kč 22.6.2017 11:49:48.131019
59b77c67 251.500 Kč 22.6.2017 11:49:30.115547
dd90e904 251.000 Kč 22.6.2017 11:49:06.710302
59b77c67 250.500 Kč 22.6.2017 11:48:47.416365
dd90e904 250.000 Kč 22.6.2017 11:48:38.618766
59b77c67 246.009 Kč 22.6.2017 11:47:42.803309
9fda5903 245.509 Kč 22.6.2017 11:47:19.404427
37f41f48 240.509 Kč 22.6.2017 11:46:58.339483
59b77c67 240.009 Kč 22.6.2017 11:46:24.472074
158a66c5 239.509 Kč 22.6.2017 11:46:01.497871
59b77c67 239.009 Kč 22.6.2017 11:45:46.141429
158a66c5 238.509 Kč 22.6.2017 11:45:32.695796
59b77c67 238.009 Kč 22.6.2017 11:44:58.096491
158a66c5 237.509 Kč 22.6.2017 11:44:46.810900
59b77c67 237.009 Kč 22.6.2017 11:44:37.913941
158a66c5 236.509 Kč 22.6.2017 11:44:29.258225
59b77c67 236.009 Kč 22.6.2017 11:42:49.961453
158a66c5 235.509 Kč 22.6.2017 11:42:27.895874
9fda5903 235.009 Kč 22.6.2017 11:41:30.441782
158a66c5 232.009 Kč 22.6.2017 11:40:41.681089
1737121c 231.509 Kč 22.6.2017 11:39:34.252180
158a66c5 231.009 Kč 22.6.2017 11:37:43.944035
541a9fd3 230.509 Kč 22.6.2017 11:37:14.460943
9fda5903 230.009 Kč 22.6.2017 11:36:09.988717
158a66c5 222.509 Kč 22.6.2017 11:35:33.240552
9a6928f2 222.009 Kč 22.6.2017 11:34:29.951086
541a9fd3 185.000 Kč 22.6.2017 11:34:06.390692
37f41f48 184.500 Kč 22.6.2017 11:33:47.559645
8782931b 181.500 Kč 22.6.2017 11:33:39.802960
3023c9e6 181.000 Kč 22.6.2017 11:33:34.099593
9a6928f2 176.000 Kč 22.6.2017 11:33:19.787679
9fda5903 150.000 Kč 22.6.2017 11:32:46.997418
541a9fd3 143.500 Kč 22.6.2017 11:32:24.220810
158a66c5 123.500 Kč 22.6.2017 11:32:03.319088
541a9fd3 123.000 Kč 22.6.2017 11:31:50.864843
fb9e3fbf 122.500 Kč 22.6.2017 11:31:45.594582
ef8b293b 122.000 Kč 22.6.2017 11:31:04.184481
fcf2cc11 121.500 Kč 22.6.2017 11:30:20.690141
541a9fd3 121.000 Kč 22.6.2017 11:30:04.202539

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 23709/16-81
Začátek dražby22.06.2017 11:30
Konec dražby22.06.2017 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání121.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)300.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1623709081, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.6.2017 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Obchodní společnost ŠkoFIN s. r.o., se sídlem na adrese Pekařská 6, 155 00 Praha 5, IČ: 45805369, zast. Mgr. Petr Šabatka, advokát, Perlová 371/5, 110 00 Praha – Staré Město, IČ: 72014270, přihlásila dne 12.5.2017 pohledávku zajištěnou zajišťovacím převodem práva ve výši 378.665..49,-Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola povinného a manželky povinného v insolvenčním rejstříku a evidenci úpadců, s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°3'26.495"N 16°42'23.191"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace