Automobil Alfa Romeo 156 1.9 JTD - Velký TP a tech.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 20751/13-126
Nejnižší podání 13.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 12

Nejvyšší podání

5a2ffc56
21.400 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5a2ffc56 21.400 Kč 22.6.2017 12:09:59.936460
dc7a348a 20.900 Kč 22.6.2017 12:09:46.832711
5a2ffc56 20.700 Kč 22.6.2017 12:07:24.835846
dc7a348a 20.200 Kč 22.6.2017 12:07:03.496520
d19b7887 20.000 Kč 22.6.2017 12:06:49.229905
5a2ffc56 19.500 Kč 22.6.2017 12:06:23.454310
d19b7887 19.000 Kč 22.6.2017 12:06:07.341914
5a2ffc56 18.700 Kč 22.6.2017 12:05:04.957660
dc7a348a 18.200 Kč 22.6.2017 12:04:40.542919
5a2ffc56 18.000 Kč 22.6.2017 12:01:34.708960
dc7a348a 17.500 Kč 22.6.2017 12:01:19.828093
5a2ffc56 17.000 Kč 22.6.2017 11:59:13.698521
d19b7887 16.500 Kč 22.6.2017 11:58:43.747982
5a2ffc56 16.200 Kč 22.6.2017 11:57:37.971535
dc7a348a 15.700 Kč 22.6.2017 11:57:00.411642
5a2ffc56 15.500 Kč 22.6.2017 11:56:47.467664
d19b7887 15.000 Kč 22.6.2017 11:55:27.279067
dc7a348a 14.700 Kč 22.6.2017 11:51:57.413339
5e6f447c 14.500 Kč 22.6.2017 11:50:32.850005
6b385cae 14.300 Kč 22.6.2017 11:38:32.748573
dc7a348a 14.100 Kč 22.6.2017 11:37:32.492181
6b385cae 13.600 Kč 22.6.2017 11:36:56.161421
5e6f447c 13.400 Kč 22.6.2017 11:35:24.075652
6b385cae 13.200 Kč 22.6.2017 11:34:12.005480
dc7a348a 13.000 Kč 22.6.2017 11:31:29.640072

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 20751/13-126
Začátek dražby22.06.2017 11:30
Konec dražby22.06.2017 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání13.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)39.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1320751126, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.6.2017 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání nepřihlásil svoji pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola povinného v insolvenčním rejstříku a evidenci úpadců, s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°3'26.495"N 16°42'23.191"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace