Automobil Mercedes-Benz A 150 - Tech.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 25683/16-85
Nejnižší podání 43.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 40

Nejvyšší podání

f114879e
111.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f114879e 111.500 Kč 22.6.2017 12:32:27.382422
10ad72ee 111.000 Kč 22.6.2017 12:29:49.638596
f114879e 110.500 Kč 22.6.2017 12:27:40.563418
10ad72ee 110.000 Kč 22.6.2017 12:22:50.982879
f114879e 109.500 Kč 22.6.2017 12:17:56.163569
10ad72ee 109.000 Kč 22.6.2017 12:16:41.831161
f114879e 108.500 Kč 22.6.2017 12:16:31.412093
10ad72ee 108.000 Kč 22.6.2017 12:13:25.701093
f114879e 107.500 Kč 22.6.2017 12:13:01.523665
10ad72ee 107.000 Kč 22.6.2017 12:09:53.769216
f114879e 106.500 Kč 22.6.2017 12:08:35.211610
10ad72ee 106.000 Kč 22.6.2017 12:07:11.684966
f114879e 105.000 Kč 22.6.2017 12:06:00.279210
10ad72ee 104.000 Kč 22.6.2017 12:04:15.412021
f114879e 103.500 Kč 22.6.2017 12:04:10.173885
10ad72ee 103.000 Kč 22.6.2017 12:03:47.890016
f114879e 102.500 Kč 22.6.2017 12:02:51.332977
10ad72ee 102.000 Kč 22.6.2017 12:02:45.496573
f114879e 101.500 Kč 22.6.2017 12:02:24.254493
10ad72ee 101.000 Kč 22.6.2017 12:02:17.242911
f114879e 100.500 Kč 22.6.2017 12:02:07.168123
10ad72ee 100.000 Kč 22.6.2017 12:00:01.192521
f114879e 99.500 Kč 22.6.2017 11:59:49.900878
10ad72ee 99.000 Kč 22.6.2017 11:58:04.788763
f114879e 98.500 Kč 22.6.2017 11:57:56.001131
10ad72ee 98.000 Kč 22.6.2017 11:57:13.860666
f114879e 97.500 Kč 22.6.2017 11:56:52.632805
10ad72ee 97.000 Kč 22.6.2017 11:56:10.956289
f114879e 95.000 Kč 22.6.2017 11:55:33.964596
10ad72ee 94.500 Kč 22.6.2017 11:55:24.958939
ccc31135 94.000 Kč 22.6.2017 11:54:33.179132
f114879e 93.500 Kč 22.6.2017 11:53:52.254217
ccc31135 93.000 Kč 22.6.2017 11:52:31.411701
f114879e 92.500 Kč 22.6.2017 11:50:33.793755
ccc31135 92.000 Kč 22.6.2017 11:47:41.728057
f114879e 91.500 Kč 22.6.2017 11:46:59.466382
ccc31135 91.000 Kč 22.6.2017 11:45:35.679702
23df5c33 90.500 Kč 22.6.2017 11:45:12.875186
f114879e 90.000 Kč 22.6.2017 11:44:13.677625
ccc31135 89.500 Kč 22.6.2017 11:43:26.100943
f114879e 89.000 Kč 22.6.2017 11:42:51.467825
ccc31135 88.500 Kč 22.6.2017 11:40:13.529276
f114879e 88.000 Kč 22.6.2017 11:39:29.186763
ccc31135 87.500 Kč 22.6.2017 11:36:59.896380
f114879e 87.000 Kč 22.6.2017 11:36:16.603623
10ad72ee 86.500 Kč 22.6.2017 11:35:51.123558
f114879e 86.000 Kč 22.6.2017 11:33:45.536214
2874b772 85.500 Kč 22.6.2017 11:32:44.500265
10ad72ee 85.000 Kč 22.6.2017 11:32:20.545204
ccc31135 84.500 Kč 22.6.2017 11:30:07.742222
f114879e 84.000 Kč 22.6.2017 11:30:02.942321
ccc31135 83.500 Kč 22.6.2017 11:29:42.782377
64c3635e 83.000 Kč 22.6.2017 11:29:29.920053
ccc31135 82.500 Kč 22.6.2017 11:29:22.557555
f114879e 82.000 Kč 22.6.2017 11:29:17.400584
ccc31135 81.500 Kč 22.6.2017 11:29:10.677614
f114879e 81.000 Kč 22.6.2017 11:28:56.907983
ccc31135 80.500 Kč 22.6.2017 11:28:48.893354
f114879e 80.000 Kč 22.6.2017 11:28:43.495260
ccc31135 79.500 Kč 22.6.2017 11:28:31.776453
f114879e 79.000 Kč 22.6.2017 11:28:26.762592
ccc31135 78.500 Kč 22.6.2017 11:27:23.759365
10ad72ee 78.000 Kč 22.6.2017 11:27:19.178312
ccc31135 77.500 Kč 22.6.2017 11:26:41.014717
10ad72ee 77.000 Kč 22.6.2017 11:26:26.358289
ccc31135 74.507 Kč 22.6.2017 11:25:44.995061
10ad72ee 74.007 Kč 22.6.2017 11:25:39.200376
ccc31135 73.507 Kč 22.6.2017 11:25:27.183658
10ad72ee 73.007 Kč 22.6.2017 11:25:17.664655
ccc31135 72.507 Kč 22.6.2017 11:25:04.462831
10ad72ee 72.007 Kč 22.6.2017 11:24:42.756994
ccc31135 71.507 Kč 22.6.2017 11:24:05.190666
b164df1e 71.007 Kč 22.6.2017 11:22:08.675453
2874b772 70.507 Kč 22.6.2017 11:20:18.362962
5710a72c 70.007 Kč 22.6.2017 11:18:31.074466
2874b772 65.000 Kč 22.6.2017 11:14:42.365927
e9f8e139 60.500 Kč 22.6.2017 11:11:10.651389
5710a72c 60.000 Kč 22.6.2017 11:06:14.767604
e9f8e139 55.500 Kč 22.6.2017 11:04:12.043035
ccc31135 55.000 Kč 22.6.2017 11:04:02.027930
e9f8e139 54.500 Kč 22.6.2017 11:03:55.214323
ccc31135 53.500 Kč 22.6.2017 11:03:40.732753
e9f8e139 53.000 Kč 22.6.2017 11:03:33.961067
ccc31135 52.000 Kč 22.6.2017 11:03:19.415339
e9f8e139 51.500 Kč 22.6.2017 11:03:11.801634
ccc31135 51.000 Kč 22.6.2017 11:02:48.471014
f9b8e28a 50.500 Kč 22.6.2017 11:02:19.140457
ccc31135 44.500 Kč 22.6.2017 11:02:02.190154
10ad72ee 44.000 Kč 22.6.2017 11:01:36.833433
f9b8e28a 43.500 Kč 22.6.2017 11:01:19.887191
ccc31135 43.000 Kč 22.6.2017 11:00:27.834841

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 25683/16-85
Začátek dražby22.06.2017 11:00
Konec dražby22.06.2017 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání43.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)129.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1625683085, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.6.2017 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání nepřihlásil svoji pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola povinného a manželky povinného v insolvenčním rejstříku a evidenci úpadců, s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°3'26.495"N 16°42'23.191"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace