Automobil Škoda Fabia - Velký TP a tech.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1719/13-111
Nejnižší podání 10.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 15

Nejvyšší podání

f1a4b0c3
19.650 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f1a4b0c3 19.650 Kč 22.6.2017 12:01:02.181967
78e332a8 19.150 Kč 22.6.2017 11:59:26.632895
f1a4b0c3 18.650 Kč 22.6.2017 11:57:37.517810
78e332a8 18.150 Kč 22.6.2017 11:53:25.106354
f1a4b0c3 17.650 Kč 22.6.2017 11:53:03.421773
78e332a8 17.450 Kč 22.6.2017 11:49:27.833952
116df4de 16.950 Kč 22.6.2017 11:49:02.692971
78e332a8 16.900 Kč 22.6.2017 11:46:39.430865
116df4de 16.400 Kč 22.6.2017 11:46:22.208115
78e332a8 16.350 Kč 22.6.2017 11:45:58.433553
f1a4b0c3 15.850 Kč 22.6.2017 11:44:32.270285
116df4de 15.350 Kč 22.6.2017 11:40:12.339366
2b4af60d 15.300 Kč 22.6.2017 11:37:51.569379
116df4de 15.250 Kč 22.6.2017 11:36:56.988299
2b4af60d 15.200 Kč 22.6.2017 11:34:39.838023
978ca832 15.150 Kč 22.6.2017 11:34:19.234897
2b4af60d 15.100 Kč 22.6.2017 11:31:53.705652
978ca832 15.050 Kč 22.6.2017 11:31:00.672181
b3c67d79 15.000 Kč 22.6.2017 11:30:25.115321
978ca832 14.084 Kč 22.6.2017 11:30:02.554847
b3c67d79 13.884 Kč 22.6.2017 11:29:47.283771
2b4af60d 12.650 Kč 22.6.2017 11:29:41.559761
116df4de 12.600 Kč 22.6.2017 11:29:29.138304
978ca832 12.550 Kč 22.6.2017 11:29:10.711834
116df4de 12.050 Kč 22.6.2017 11:28:17.200573
978ca832 11.050 Kč 22.6.2017 11:27:35.622447
116df4de 10.850 Kč 22.6.2017 11:26:55.907355
2b4af60d 10.800 Kč 22.6.2017 11:25:36.807162
116df4de 10.750 Kč 22.6.2017 11:23:10.702140
2b4af60d 10.700 Kč 22.6.2017 11:22:22.200500
116df4de 10.650 Kč 22.6.2017 11:18:13.904384
344a630f 10.600 Kč 22.6.2017 11:17:47.970499
116df4de 10.550 Kč 22.6.2017 11:17:19.538140
2b4af60d 10.500 Kč 22.6.2017 11:17:10.058815
116df4de 10.450 Kč 22.6.2017 11:16:00.130951
344a630f 10.400 Kč 22.6.2017 11:14:10.638326
116df4de 10.350 Kč 22.6.2017 11:11:47.357315
344a630f 10.300 Kč 22.6.2017 11:11:30.673715
116df4de 10.250 Kč 22.6.2017 11:11:25.744429
2b4af60d 10.200 Kč 22.6.2017 11:10:38.839968
116df4de 10.150 Kč 22.6.2017 11:06:49.107984
f1a4b0c3 10.100 Kč 22.6.2017 11:04:26.764753
116df4de 10.050 Kč 22.6.2017 11:03:25.315887
2b4af60d 10.000 Kč 22.6.2017 11:03:13.970980

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1719/13-111
Začátek dražby22.06.2017 11:00
Konec dražby22.06.2017 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání10.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1301719111, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.6.2017 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání nepřihlásil svoji pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola povinného v insolvenčním rejstříku a evidenci úpadců, s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°3'26.495"N 16°42'23.191"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace