Objekt občanské vybavenosti v obci Starý Jičín, okr. Nový Jičín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 3920/13-140
Nejnižší podání 400.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

4708ec35
400.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4708ec35 400.000 Kč 13.7.2017 13:26:19.549263

KrajMoravskoslezský kraj
OkresNový Jičín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 3920/13-140
Začátek dražby13.07.2017 13:00
Konec dražby13.07.2017 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání400.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)800.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1303920140
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený objekt občanské vybavenosti. Původně byl objekt velice pravděpodobně členěn na 3 nadzemní podlaží, v současné době však chybí původní dřevěné trámové stropy a celý prostor včetně prostoru střešní konstrukce tvoří jeden otevřený celek. S ohledem na charakter stavby a původní konstrukci včetně stropů, lze usuzovat, že byl objekt původně užíván ke skladování obilovin (sýpka), v současné době je prázdný a nevyužívaný. Příslušenství pozemku a stavby je pouze minimálního rozsahu a tvoří ho pouze betonová rampa, přiléhající k objektu a zastřešená plechovým přístřeškem, kovová konstrukce přístřešku nad plechovými vraty a další drobné venkovní úpravy včetně přípojky elektřiny (nyní nefunkční).

Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj , Územní pracoviště v Novém Jičíně, Svatopluka Čecha 2027/47, 741 01 Nový Jičín, IČ: 72080043, přihlásil dne 28.12.2015 pohledávky částečně zajištěné zástavním právem v celkové výši 18.600,- Kč s příslušenstvím (zajištěno pro 13.950,- Kč s příslušenstvím) a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. 2) Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, Za Beránkem 836/, 339 01 Klatovy – Klatovy II, IČ: 7123857, přihlásil dne 31.12.2015 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši. 3) JUDr. Peške Jaromír - soudní exekutor, Pod Vrchem 942/51, 312 00 Plzeň – Lobzy, IČ: 12456241, přihlásil dne 5.1.2016 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 12.692,- Kč a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši. 4) Mgr. Havlice Alan - soudní exekutor, Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, IČ: 03372537, přihlásil dne 5.1.2016 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši. 5) VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4, 130 00 Praha – Vinohrady, IČ: 41197518, přihlásila dne 6.1.2016 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 32.307,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. 6) Emons Spedice s.r.o., Chebská 79/23, 322 00 Plzeň – Křimice, IČ: 26393468, zast. JUDr. JAROSLAV ŠÍMA CSc., advokát, ev.č. 8191, Radyňská 479/5, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí, IČ: 64354831, přihlásil dne 15.1.2016 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 17.255,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši. 7) Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956 Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, zast. Mgr. Jan Ševčík, advokát, Kodaňská 1441/46, Praha, přihlásila dne 15.1.2016 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 6.946 Kč s příslušenstvím a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši. 8) Zdeněk Lang, Příšov 62, Příšov IČ: 453 39 341, zast. Mgr. Soňou Žourkovou, advokátkou, IČ: 71467602, Malická 11, 301 00 Plzeň, přihlásil dne 18.1.2016 pohledávku ve výši 10.000,- Kč s příslušenstvím a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši. 9) Glory Daze Associated S.A., reg. č. 584444, 33 Porter Road, P.O.Box 3169, PMB 103, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, zast. Mgr. Karel Somol, advokát, ev.č. 12796, Karlovo náměstí 671/24, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 72015586, přihlásil dne 18.1.2016 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 156.250,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši. 10) Finanční úřad pro Kraj Vysočina , Územní pracoviště v Třebíči, Žerotínovo nám. 17/1, 674 01 Třebíč – Podklášteří, IČ: 72080043, přihlásil dne 18.1.2016 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 37.478,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. 11) Finanční úřad pro hlavní město Prahu , Územní pracoviště pro Prahu - Jižní Město, Opatovská 964/18, 149 00 Praha – Háje, IČ: 72080043, přihlásil dne 19.1.2016 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 3.376.411,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. 12) SGM Route, a.s., Bukovecká 613/, 739 91 Jablunkov, IČ: 26824213, zast. Mgr. Tomáš Jakubík, advokát, Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, IČ: 71472088, přihlásil dne 20.1.2016 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 61.880,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši. 13) Geis CZ s.r.o., Zemská 211/, 337 01 Ejpovice, IČ: 44567359, zast. JUDr. JAROSLAV ŠÍMA CSc., advokát, ev.č. 8191, Radyňská 479/5, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí, IČ: 64354831, přihlásil dne 27.1.2016 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 21.600,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši. 14) Okresní správa sociálního zabezpečení Opava, Krnovská 2975/75, 746 01 Opava, IČ: 00006963, přihlásila dne 27.1.2016 pohledávku částečně zajištěnou zástavním právem ve výši 160.142,- Kč (zajištěno pro 138.942,- Kč) a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši. 15) JUDr. Ing. Martin Štika, soudní exekutor, Exekutorský úřad Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, Hradec Králové, přihlásil dne 2.2.2016 pohledávku ve výši 7865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši. 16) Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, IČ: 00298212, přihlásilo dne 22.2.2016 pohledávku ve výši 85.150,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši. 17) Pohledávka oprávněného činí 41.875,09 Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Starý Jičín 83, Starý Jičín, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace