Traktor Case IH CVX1195 - Velký TP ve fotogalerii - zájemci jsou povinni složit jistotu viz dražební vyhláška

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 22771/16-52
Nejnižší podání 484.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 22771/16-52
Začátek dražby27.06.2017 10:00
Konec dražby27.06.2017 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání484.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.452.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1602859134
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 10 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1622771052, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 21.6.2017 na adrese Dornych 724/65a, 617 00 Brno – Jih, Komárov, (souřadnice GPS 49.1815514N, 16.6220253E), od 10:00 hod do 11:00 hod za přítomnosti pracovníka exekutorského úřadu Brno - město. Zájemci o prohlídku movité věci jsou povinni se do 16.6.2017 nahlásit na e-mailové adrese vykon@exekutorsky.cz s uvedením: (jména, příjmení, data narození, adresy a telefoního čísla). Prohlídka bude umožněna pouze registrovaným zájemcům. Řádně zaregistrovaným zájemcům bude po jejich registraci zaslán telefonický kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu, který bude přítomen prohlídce movité věci.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°10'53.585"N 16°37'19.291"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace