Rodinný dům v obci Vidnava, okr. Jeseník

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 10491/16-121
Nejnižší podání 400.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajOlomoucký kraj
OkresJeseník
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 10491/16-121
Začátek dražby13.07.2017 13:00
Konec dražby13.07.2017 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání400.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)800.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1610491121
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je zděný, dvoupodlažní, nepodsklepený, řadový koncový rodinný dům č. p. 53 v k. ú. Vidnava. Dům je ve velmi špatném technickém stavu, na první pohled patrná dlouhodobá nulová údrţba, bez investic. V minulosti v I. NP byl obchod, v současnosti z důvodu špatného stavu nelze bez oprav pronajmout. Dům slouží k bydlení. Stáří domu je 150 let. Dům má základy kamenné, svislé konstrukce zděné, stropy dřevěné, krov dřevěný vázaný, krytina i klempířské konstrukce z pozinku, dům má bleskosvod, vnitřní omítky vápenné, vnější omítky vápenocementové, dveře dřevěné, okna špaletová, schody dřevěné, povrchy podlah z palubek, plynová přípojka, zdrojem teplé vody je karma, rozvody vody v kovu, vnitřní hygienické zařízení tvoří splachovací WC a vana, vybavení kuchyně je standardní. Z důvodu odpojení od energií je dům bez vytápění. Příslušenství domu tvoří dva zděné sklady. Sklad I. - stavebně navazuje na rodinný dům a je stejně jako on ve velmi špatném technickém stavu, je dvoupodlažní s dřevěnými dveřmi. Sklad II. - je zděný s plechovými vraty, kovovými okny, technický stav skladu je velmi špatný. Stáří příslušenství je 150 let.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Jeseníku, IČ: 72080043, Fučíkova 1239, 790 01 Jeseník, přihlásil dne 30.6.2011 pohledávku v celkové výši 4.293,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. JUDr. Vlastimil Porostlý, soudní exekutor, Exekutorský úřad Ostrava, IČ: 16644263, Stojanovo nám. 7/873, 709 00 Ostrava, přihlásil dne 16.2.2012 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 8.508,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433, Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, zast. Mgr. David JŰNGER, advokát, IČ: 66250731, 28. října 438/219, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, přihlásil dne 1.3.2012 pohledávku ve výši 5.068,- Kč s příslušenstvím a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Pohledávka oprávněného činí 17.408,50 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

790 55 Vidnava, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace