LCD TV + DVD

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 475/09-234
Nejnižší podání 1.300 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 16

Nejvyšší podání

cb3d03f7
2.800 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
cb3d03f7 2.800 Kč 15.8.2017 11:03:22.914977
d007f57f 2.750 Kč 15.8.2017 11:02:24.180324
cb3d03f7 2.700 Kč 15.8.2017 11:01:35.249744
d007f57f 2.650 Kč 15.8.2017 10:59:13.089670
bcead25f 2.600 Kč 15.8.2017 10:57:47.521628
d007f57f 2.550 Kč 15.8.2017 10:57:22.342878
cb3d03f7 2.500 Kč 15.8.2017 10:55:54.671075
bcead25f 2.450 Kč 15.8.2017 10:55:47.554807
d007f57f 2.400 Kč 15.8.2017 10:54:10.436104
cb3d03f7 2.350 Kč 15.8.2017 10:52:46.377687
d007f57f 2.300 Kč 15.8.2017 10:48:04.019500
52db5f4d 2.250 Kč 15.8.2017 10:47:50.111224
bcead25f 2.200 Kč 15.8.2017 10:46:04.119246
d007f57f 2.150 Kč 15.8.2017 10:39:58.530488
cb3d03f7 2.100 Kč 15.8.2017 10:39:00.717799
d007f57f 2.050 Kč 15.8.2017 10:38:26.983696
52db5f4d 2.000 Kč 15.8.2017 10:34:42.514099
d007f57f 1.550 Kč 15.8.2017 10:33:14.893618
cb3d03f7 1.500 Kč 15.8.2017 10:32:39.746680
5355db15 1.450 Kč 15.8.2017 10:31:33.662184
cb3d03f7 1.400 Kč 15.8.2017 10:31:30.473394
d007f57f 1.350 Kč 15.8.2017 10:31:01.217937
cb3d03f7 1.300 Kč 15.8.2017 10:30:21.668260

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 475/09-234
Začátek dražby15.08.2017 10:30
Konec dražby15.08.2017 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.300 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.900 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0900475234, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 10.8.2017 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání nepřihlásil svoji pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola povinné v insolvenčním rejstříku a evidenci úpadců, s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, 664 55 Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace