Televize Changhong

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 4487/12-147
Nejnižší podání 1.800 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 16

Nejvyšší podání

b223bd58
3.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b223bd58 3.000 Kč 15.8.2017 11:49:02.670505
9562f155 2.950 Kč 15.8.2017 11:45:02.175470
b223bd58 2.800 Kč 15.8.2017 11:44:27.695536
9562f155 2.750 Kč 15.8.2017 11:44:06.944141
b223bd58 2.600 Kč 15.8.2017 11:40:53.760654
2a450a8b 2.550 Kč 15.8.2017 11:37:29.190694
b223bd58 2.500 Kč 15.8.2017 11:36:35.605413
2a450a8b 2.450 Kč 15.8.2017 11:33:13.525457
b223bd58 2.400 Kč 15.8.2017 11:30:12.664447
fd3c74d0 2.350 Kč 15.8.2017 11:28:53.945429
b223bd58 2.300 Kč 15.8.2017 11:21:24.861134
a659fc51 2.250 Kč 15.8.2017 11:09:35.731825
b223bd58 2.200 Kč 15.8.2017 11:08:10.036358
2a450a8b 2.100 Kč 15.8.2017 11:05:47.269867
a659fc51 2.000 Kč 15.8.2017 11:04:18.298894
2aa1377e 1.950 Kč 15.8.2017 11:04:05.768169
a659fc51 1.800 Kč 15.8.2017 11:01:12.491350

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 4487/12-147
Začátek dražby15.08.2017 11:00
Konec dražby15.08.2017 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.800 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.400 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1204487147, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 10.8.2017 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání nepřihlásil svoji pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola povinného v insolvenčním rejstříku a evidenci úpadců, s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, 664 55 Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace