LED TV Sencor

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 24097/15-73
Nejnižší podání 800 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 15

Nejvyšší podání

51faafbc
2.050 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
51faafbc 2.050 Kč 15.8.2017 10:41:02.297746
490b5078 2.000 Kč 15.8.2017 10:39:38.700992
51faafbc 1.950 Kč 15.8.2017 10:36:13.922448
490b5078 1.900 Kč 15.8.2017 10:32:38.270053
51faafbc 1.850 Kč 15.8.2017 10:29:06.452038
57b38b17 1.800 Kč 15.8.2017 10:28:46.484085
51faafbc 1.750 Kč 15.8.2017 10:28:36.003339
490b5078 1.700 Kč 15.8.2017 10:27:30.390604
51faafbc 1.650 Kč 15.8.2017 10:27:21.391977
490b5078 1.600 Kč 15.8.2017 10:26:41.068414
57b38b17 1.550 Kč 15.8.2017 10:25:18.821309
51faafbc 1.500 Kč 15.8.2017 10:25:05.543807
490b5078 1.250 Kč 15.8.2017 10:24:54.886911
57b38b17 1.200 Kč 15.8.2017 10:24:47.932068
490b5078 1.150 Kč 15.8.2017 10:24:30.335482
57b38b17 1.100 Kč 15.8.2017 10:24:16.894265
490b5078 1.050 Kč 15.8.2017 10:08:24.201469
51faafbc 1.000 Kč 15.8.2017 10:07:55.513432
490b5078 950 Kč 15.8.2017 10:07:03.086916
51faafbc 900 Kč 15.8.2017 10:06:43.939090
490b5078 850 Kč 15.8.2017 10:05:20.193175
51faafbc 800 Kč 15.8.2017 10:01:24.222686

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 24097/15-73
Začátek dražby15.08.2017 10:00
Konec dražby15.08.2017 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání800 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.400 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1524097073, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 10.8.2017 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání nepřihlásil svoji pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola povinného v insolvenčním rejstříku a evidenci úpadců, s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, 664 55 Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace