Podíl 1/2 na rodinném domě s pozemky a podíl 1/3 na pozemcích v obci Malíč

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 16/2017
Nejnižší podání 247.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 3

Nejvyšší podání

e73e15f5
257.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e73e15f5 257.000 Kč 16.8.2017 13:23:15.114241
7bc5ace1 252.000 Kč 16.8.2017 13:16:47.229316
e73e15f5 247.000 Kč 16.8.2017 13:03:25.628474

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 16/2017
Začátek dražby16.08.2017 13:00
Konec dražby16.08.2017 13:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Jakub Sypták
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00

Nejnižší podání247.000 Kč
Cena předmětu dražby370.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota70.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol162017
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

LV č.328:
Oceňovaná nemovitost je řadový krajní rodinný dům č.p. 105, částečně podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný. Má sedlovou střechu, krytina je z osinkocementových šablon, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná špaletová a zdvojená, fasáda je břízolitová ve špatném stavu, částečně zateplená do lepidla. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené. Podlahy jsou z dlažby a PVC. Schody jsou železobetonové bez povrchu. V domě je byt dispozice 4+1, vybavení kuchyně je s linkou a plynovým sporákem na PB. WC je splachovací, koupelna s vanou, umyvadlo. Vytápění v domě je jen lokální kamínky na pevná paliva. Teplá voda je z elektrického boileru. Stav domu je zhoršený, nebydlí se zde cca 1 rok, celkové vybavení je podstandardní. Dům je starý nejméně 100 roků, původně jako výměnek sousedního objektu, přes jehož pozemek p.č.51/1 je zabezpečen přístup věcným břemenem. V roce 1987 byla zkolaudována přístavba a byla provedena modernizace domu. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizace do septiku. Ve funkčním celku se dále nachází pozemek p.č.47/4. V předmětu dražby nikdo nebydlí.
LV č.462:
Pozemky
Oceňované pozemky p.č.47/1 a 47/3 jsou ve funkčním celku s výše uvedeným rodinným domem, avšak s jinou vlastnickou strukturou. Nacházejí se na nich porosty, dvě vedlejší stavby ve velmi špatném stavu, bez vlivu na obvyklou cenu. Ostatní pozemky se nacházejí mimo zastavitelné území obce. Pozemek p.č.468 je lesním pozemkem s porosty. Ostatní pozemky jsou sice v KN evidovány jako zemědělské. Vzhledem k tomu, že se na nich nacházejí náletové porosty nelesního charakteru, nejsou tedy zemědělsky využitelné.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 26.7.2017 v 16:00 hodin
2. termín dne 3.8.2017 v 15:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 105, stavba stoji na pozemku parc. č. St. 51/2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č.328, v katastrálním území a v obci Malíč, Okres Litoměřice.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

List vlastnictví č. 328: <br> • Věcné břemeno chůze a jízdy. Oprávnění pro pozemek parc. č. St. 51/2. Povinnost k pozemku parc. č. St. 51/1. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene – bezúplatná pod č.j. R V 5/1983 ze dne 20.10.1983, registrovaná 25.10.1983 (dražbou nezanikne).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Malíč 105, 412 01 Malíč, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.