Rodinný dům v obci Lešná

Upuštěná

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby N 18/2017
Nejnižší podání 750.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ZRUŠENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyUpuštěná
Typ dražbyVeřejná dražba nedobrovolná
Číslo dražbyN 18/2017
Začátek dražby20.09.2017 12:30
Konec dražby20.09.2017 13:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání750.000 Kč
Cena předmětu dražby1.300.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol182017
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 25: je samostatně stojící rodinný dům, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, smíšené zdivo tl. přes 75 cm. Má sedlovou střechu, krytina je z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná dvojitá a špaletová, fasáda je vápenná. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené. Podlahy jsou z PVC, terasa a koberců. V domě je byt dispozice 2+1, vybavení kuchyně je s linkou, plynový sporák, sporák na pevná paliva. WC je splachovací, koupelna s vanou, umyvadlo. Vytápění v domě je lokální plynovými topidly. Teplá voda je z boileru. Stav domu je průměrný, celkové vybavení je standardní, avšak morálně zastaralé. Stáří domu odhaduji na nejméně 120 roků. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavby ve zhoršeném stavu a porosty.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 7.9.2017 v 17:00 hodin
2. termín dne 11.9.2017 v 11:30 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 25, stavba stojí na pozemku parc. č. 424, jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 267, v katastrálním území a v obci Lešná, Okres Vsetín.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1. RING - kapitálová s.r.o., IČ: 28652568, se sídlem se sídlem Ahepjukova 2796/27, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. 2. Finanční úřad pro Zlínský kraj, Třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín, Územní pracoviště ve Valašském Meziříčí, Vrbenská 742, 757 01 Valašské Meziříčí.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

• Předkupní právo. Oprávnění pro RING - kapitálová s.r.o., IČ: 28652568, se sídlem se sídlem Ahepjukova 2796/27, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Povinnost k pozemku parc. č. 424, jehož součástí je stavba č.p. 25, k pozemku parc. č. 425, zapsané na listu vlastnictví č. 267, v katastrálním území a v obci Lešná, Okres Vsetín, jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Meziříčí pod č.j. V-939/2012-836. Listina: Smlouva (dohoda) o zřízení zástavního práva podle obč.z., o vzniku věcného předkupního práva ze dne 30.03.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 30.03.2012.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lešná 25, 756 41 Lešná, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace