1/4 rodinného domu s 1/3 zahrady v obci Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok, okres Chomutov

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 10803/16-160
Nejnižší podání 111.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajÚstecký kraj
OkresChomutov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 10803/16-160
Začátek dražby14.09.2017 13:00
Konec dražby14.09.2017 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání111.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)222.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1610803160
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je podíl 1/4 na přízemním, zděném, nepodsklepeném rodinném domě s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou pozinkovaným plechem a podíl 1/3 zahrady. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Kryštofovy Hamry, místní části Černý Potok, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Černý Potok 17, 431 91 Kryštofovy Hamry. Parkování je možné ve vlastní garáži. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, žumpu. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ není možnost napojení na žádné další inženýrské sítě. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel rekonstrukcemi a modernizacemi krátkodobých životností. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako podprůměrnou. Vlevo od rodinného domu (pohled z příjezdové cesty) se nachází dvoupodlažní hospodářská budova se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Mgr. Jan Svoboda, soudní exekutor, Exekutorský úřad Olomouc, Dvořákova 222/32, Olomouc, přihlásil dne 13.6.2013 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Mgr. Jan Fendrych, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, Hradecká 3, Praha, přihlásil dne 9.7.2013 pohledávku ve výši 7.925,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Pohledávka oprávněného činí 26.882,88 Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Černý Potok, 431 91 Kryštofovy Hamry, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace