Rodinný dům v obci Mimoň

Upuštěná

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby N 19/2017
Nejnižší podání 750.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ZRUŠENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajLiberecký kraj
OkresČeská Lípa
Stav dražbyUpuštěná
Typ dražbyVeřejná dražba nedobrovolná
Číslo dražbyN 19/2017
Začátek dražby27.09.2017 11:00
Konec dražby27.09.2017 11:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání750.000 Kč
Cena předmětu dražby1.500.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota220.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol192017
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 335: je řadový krajní rodinný dům, nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Je zděný. Má sklonitou střechu, krytina je z osinkocementových šablon, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná špaletová, fasáda je břízolitová. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené. Podlahy jsou z dlažby, PVC, laminátu a koberců. Schody jsou železobetonové s povrchem z PVC. V přízemí je byt dispozice 2+1 s jídelnou, v patře je byt dispozice 2+1 a v podkroví jsou další dva pokoje. Vybavení kuchyní je s linkami a elektrickým sporákem. WC jsou splachovací, koupelny s vanami a sprchovým koutem. Vytápění je ústřední s kotlem na pevná paliva. Teplá je z boileru. Stav domu je průměrný, celkové vybavení je standardní. Dům je z roku 1903, původně jako přízemní. V roce 1977 byla provedena přístavba a nástavba patra, vč. rekonstrukce. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci. Na fasádě je umístěn HUP. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavba kůlny s domácí dílnou a přístřešek nad vjezdem.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 18.9.2017 v 17:00 hodin
2. termín dne 19.9.2017 v 9:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 335 (Eliášova 335), stavba stojí na pozemku parc. č. 2198, jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 44, v katastrálním území a v obci Mimoň, Okres Česká Lípa.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

První peněžní s.r.o., IČ: 29255139, se sídlem Sokolská 584/11, 779 00 Olomouc.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Eliášova 335, Mimoň I, 471 24 Mimoň, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.