Dražba chalupy u Jablonce nad Jizerou

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 118 DDr 7/17
Nejnižší podání 2.100.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajLiberecký kraj
OkresSemily
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby118 DDr 7/17
Začátek dražby06.09.2017 14:00
Konec dražby06.09.2017 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Semily, Jan Jindra, Mgr.
Dvořákova ul. 326, 511 01 Turnov

Kontaktní osoba

Mgr. Jan Jindra
mobil: 605 841 922
jindra@exekutorsemily.cz


Nejnižší podání2.100.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.100.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200022886/6800
Variabilní symbol71180717
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou pozemky stavební , kde na nich jsou stavby, č.p. 521 a kůlna a zemědělské pozemky, kde část je zahrada u domu a zbývající plochy jsou samostatné a zatravněné. Celá nemovitost je rozdělena místní prašnou cestou na dvě části, na jedné je dům a tři plochy na druhém kůlna se dvěma pozemky, veškeré plochy jsou svažité s jižním příklonem a nemovitost je již delší čas nevyužívaní a jednotlivé plochy jsou zarostlé a neudržované. Stavba domu je vedená jako rodinný dům, jedná se o chalupu s jedním nadzemním podlažím, podkrovím a malým sklípkem pod vstupem. Tím, že dům je již delší čas nevyužívaný, začíná se projevovat vlhkost. Přístup je po místní nezpevněné cestě a je dost problematický, protože příjezdová cesta je značně rozbitá. V okolí je pouze rozptýlená zástavba několika obdobných objektů.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídka nemovitosti: po dohodě na tel. 602303131 nebo e-mailu : polach@triada-reality.cz


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Blansko 521, 512 43 Jablonec nad Jizerou, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.