Automobil Mazda CX-7 - Technické údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 354/17-30
Nejnižší podání 72.600 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 47

Nejvyšší podání

4d880298
181.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4d880298 181.000 Kč 19.9.2017 11:18:41.270620
ffbaeeb6 180.500 Kč 19.9.2017 11:14:14.709926
4d880298 180.000 Kč 19.9.2017 11:13:43.328670
ffbaeeb6 177.500 Kč 19.9.2017 11:13:20.495546
4d880298 177.000 Kč 19.9.2017 11:10:54.758033
ffbaeeb6 176.500 Kč 19.9.2017 11:10:26.349511
4d880298 176.000 Kč 19.9.2017 11:09:31.638393
ffbaeeb6 175.500 Kč 19.9.2017 11:07:45.437633
4d880298 175.000 Kč 19.9.2017 11:04:11.403773
ffbaeeb6 170.500 Kč 19.9.2017 11:01:18.747779
4d880298 170.000 Kč 19.9.2017 10:58:39.342320
ffbaeeb6 167.500 Kč 19.9.2017 10:57:55.927785
4d880298 167.000 Kč 19.9.2017 10:56:39.260545
ffbaeeb6 166.500 Kč 19.9.2017 10:56:30.209575
4d880298 166.000 Kč 19.9.2017 10:52:08.699699
ffbaeeb6 165.500 Kč 19.9.2017 10:51:50.335361
4d880298 165.000 Kč 19.9.2017 10:46:57.807157
ffbaeeb6 160.500 Kč 19.9.2017 10:44:26.633568
4d880298 160.000 Kč 19.9.2017 10:43:37.449827
c6b3446a 158.500 Kč 19.9.2017 10:41:37.375181
4d880298 158.000 Kč 19.9.2017 10:39:59.837687
c6b3446a 157.500 Kč 19.9.2017 10:39:46.709256
4d880298 157.000 Kč 19.9.2017 10:39:16.495146
c6b3446a 156.500 Kč 19.9.2017 10:38:51.589115
4d880298 156.000 Kč 19.9.2017 10:38:16.161891
c6b3446a 155.500 Kč 19.9.2017 10:34:34.445589
ac042003 155.000 Kč 19.9.2017 10:34:22.980512
c6b3446a 154.500 Kč 19.9.2017 10:29:45.796381
ac042003 154.000 Kč 19.9.2017 10:29:26.314874
c6b3446a 153.500 Kč 19.9.2017 10:29:09.715603
ac042003 153.000 Kč 19.9.2017 10:28:58.814643
c6b3446a 152.000 Kč 19.9.2017 10:23:49.242290
cad51b43 151.500 Kč 19.9.2017 10:19:51.947923
c6b3446a 151.000 Kč 19.9.2017 10:19:00.042660
e04448c0 150.500 Kč 19.9.2017 10:18:37.273857
c6b3446a 150.000 Kč 19.9.2017 10:18:30.797402
e04448c0 149.500 Kč 19.9.2017 10:18:22.688338
c6b3446a 149.000 Kč 19.9.2017 10:18:11.250795
e04448c0 148.500 Kč 19.9.2017 10:17:07.439385
cad51b43 148.000 Kč 19.9.2017 10:17:01.119287
e04448c0 147.500 Kč 19.9.2017 10:16:44.762594
c6b3446a 147.000 Kč 19.9.2017 10:16:37.604711
e04448c0 146.500 Kč 19.9.2017 10:16:21.444125
cad51b43 146.000 Kč 19.9.2017 10:16:14.750204
e04448c0 145.500 Kč 19.9.2017 10:16:02.902672
c6b3446a 145.000 Kč 19.9.2017 10:15:56.901540
e04448c0 142.500 Kč 19.9.2017 10:15:30.677354
c6b3446a 142.000 Kč 19.9.2017 10:15:21.059776
e04448c0 141.500 Kč 19.9.2017 10:15:10.527265
c6b3446a 141.000 Kč 19.9.2017 10:15:01.859622
e04448c0 140.500 Kč 19.9.2017 10:14:23.913754
c6b3446a 140.000 Kč 19.9.2017 10:14:16.046865
e04448c0 137.500 Kč 19.9.2017 10:13:37.168616
cad51b43 137.000 Kč 19.9.2017 10:13:33.052325
ffbaeeb6 136.500 Kč 19.9.2017 10:13:25.660428
e04448c0 136.000 Kč 19.9.2017 10:12:31.206942
c6b3446a 135.500 Kč 19.9.2017 10:12:22.882790
e04448c0 135.000 Kč 19.9.2017 10:12:03.677065
cad51b43 134.500 Kč 19.9.2017 10:11:57.429578
e04448c0 134.000 Kč 19.9.2017 10:11:16.586712
cad51b43 133.500 Kč 19.9.2017 10:11:09.110313
e04448c0 133.000 Kč 19.9.2017 10:10:44.699886
8ab9cd3b 132.500 Kč 19.9.2017 10:10:36.681061
e04448c0 131.500 Kč 19.9.2017 10:10:25.390801
ffbaeeb6 131.000 Kč 19.9.2017 10:09:59.506146
e04448c0 130.500 Kč 19.9.2017 10:09:40.791284
9db69d20 130.000 Kč 19.9.2017 10:09:31.372997
e04448c0 129.500 Kč 19.9.2017 10:09:18.451633
2bee81f6 129.000 Kč 19.9.2017 10:09:10.062206
e04448c0 124.100 Kč 19.9.2017 10:08:46.002428
6d140ff4 123.600 Kč 19.9.2017 10:08:41.372082
ac042003 123.100 Kč 19.9.2017 10:08:33.476793
e04448c0 103.100 Kč 19.9.2017 10:08:28.885185
cad51b43 102.600 Kč 19.9.2017 10:08:20.515970
e04448c0 102.100 Kč 19.9.2017 10:07:40.490116
ffbaeeb6 101.600 Kč 19.9.2017 10:07:35.371981
cad51b43 101.100 Kč 19.9.2017 10:07:28.937657
eafb0f1f 100.600 Kč 19.9.2017 10:07:16.753616
8ab9cd3b 100.100 Kč 19.9.2017 10:06:31.605035
e04448c0 98.100 Kč 19.9.2017 10:06:17.789969
cad51b43 97.600 Kč 19.9.2017 10:05:54.212486
e04448c0 97.100 Kč 19.9.2017 10:05:35.622557
ac042003 96.600 Kč 19.9.2017 10:04:49.201303
e04448c0 76.600 Kč 19.9.2017 10:04:34.747190
cad51b43 76.100 Kč 19.9.2017 10:03:59.348109
e04448c0 75.600 Kč 19.9.2017 10:03:50.400675
ab2c322c 75.100 Kč 19.9.2017 10:03:25.856429
cad51b43 74.600 Kč 19.9.2017 10:03:20.470536
e04448c0 74.100 Kč 19.9.2017 10:02:47.480131
9db69d20 73.600 Kč 19.9.2017 10:02:37.195078
e04448c0 73.100 Kč 19.9.2017 10:02:07.265796
fb279157 72.600 Kč 19.9.2017 10:00:29.452937

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 354/17-30
Začátek dražby19.09.2017 10:00
Konec dražby19.09.2017 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání72.600 Kč
Výsledná cena (odhadní)180.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1700354030, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 14.9.2017 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

ESSOX s.r.o., Senovážné nám. 231/7, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 6, IČ: 26764652, přihlásila dne 19.6.2017 pohledávku zajištěnou zajišťovacím převodem práva ve výši 331.642,-Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola povinné v insolvenčním rejstříku a evidenci úpadců, s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, 664 55 Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace