Automobil Kia Rio - Velký TP a tech.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 11453/12-106
Nejnižší podání 7.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 13

Nejvyšší podání

4f2cc4b8
9.950 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4f2cc4b8 9.950 Kč 19.9.2017 11:06:30.907676
851002e9 9.900 Kč 19.9.2017 11:04:20.450669
4f2cc4b8 9.850 Kč 19.9.2017 11:04:08.371749
851002e9 9.800 Kč 19.9.2017 11:03:41.053509
4f2cc4b8 9.750 Kč 19.9.2017 11:01:43.217509
851002e9 9.700 Kč 19.9.2017 11:00:39.997333
4f2cc4b8 9.650 Kč 19.9.2017 10:59:49.432527
851002e9 9.600 Kč 19.9.2017 10:58:59.928454
4f2cc4b8 9.550 Kč 19.9.2017 10:58:37.728073
851002e9 9.500 Kč 19.9.2017 10:56:11.813400
851002e9 9.300 Kč 19.9.2017 10:55:48.560813
4f2cc4b8 9.250 Kč 19.9.2017 10:55:36.748494
851002e9 9.200 Kč 19.9.2017 10:54:19.607379
f51bb671 9.150 Kč 19.9.2017 10:54:03.718143
851002e9 9.100 Kč 19.9.2017 10:53:55.632364
4f2cc4b8 9.050 Kč 19.9.2017 10:50:31.319605
851002e9 9.000 Kč 19.9.2017 10:50:06.474480
4f2cc4b8 8.950 Kč 19.9.2017 10:49:05.085449
851002e9 8.900 Kč 19.9.2017 10:48:36.471990
4f2cc4b8 8.800 Kč 19.9.2017 10:46:52.887498
f51bb671 8.750 Kč 19.9.2017 10:44:26.447799
2db8391c 8.700 Kč 19.9.2017 10:43:53.811505
f51bb671 8.550 Kč 19.9.2017 10:42:12.591995
2db8391c 8.500 Kč 19.9.2017 10:40:59.710778
851002e9 8.400 Kč 19.9.2017 10:40:27.088419
f51bb671 8.350 Kč 19.9.2017 10:39:16.604346
2db8391c 8.300 Kč 19.9.2017 10:39:00.035502
f51bb671 8.150 Kč 19.9.2017 10:38:22.840203
2db8391c 8.100 Kč 19.9.2017 10:34:34.129950
851002e9 8.000 Kč 19.9.2017 10:34:10.865899
2db8391c 7.700 Kč 19.9.2017 10:33:57.900053
851002e9 7.550 Kč 19.9.2017 10:33:17.486009
2db8391c 7.500 Kč 19.9.2017 10:31:34.426691
851002e9 7.300 Kč 19.9.2017 10:30:14.380883
2db8391c 7.250 Kč 19.9.2017 10:29:30.143639
f51bb671 7.150 Kč 19.9.2017 10:27:40.314606
2db8391c 7.100 Kč 19.9.2017 10:22:25.963998
851002e9 7.050 Kč 19.9.2017 10:21:48.121971
2db8391c 7.000 Kč 19.9.2017 10:06:46.800324

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 11453/12-106
Začátek dražby19.09.2017 10:00
Konec dražby19.09.2017 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání7.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)21.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1211453106, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 14.9.2017 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání nepřihlásil svoji pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola povinného v insolvenčním rejstříku a evidenci úpadců, s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, 664 55 Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace