Automobil Ford Focus - Technické údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 17016/16-101
Nejnižší podání 31.460 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 65

Nejvyšší podání

2b252345
79.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2b252345 79.200 Kč 19.9.2017 13:09:07.872579
67041f9e 79.000 Kč 19.9.2017 13:08:31.683581
2b252345 78.800 Kč 19.9.2017 13:04:07.347533
67041f9e 78.600 Kč 19.9.2017 13:03:45.550034
2b252345 78.400 Kč 19.9.2017 12:59:16.983969
67041f9e 76.900 Kč 19.9.2017 12:57:38.049130
2b252345 76.700 Kč 19.9.2017 12:52:59.670716
67041f9e 76.500 Kč 19.9.2017 12:48:46.638348
2b252345 76.300 Kč 19.9.2017 12:43:54.413381
67041f9e 76.100 Kč 19.9.2017 12:39:30.630466
2b252345 75.900 Kč 19.9.2017 12:34:37.180706
67041f9e 75.700 Kč 19.9.2017 12:31:53.703679
2b252345 75.500 Kč 19.9.2017 12:27:13.176201
67041f9e 74.500 Kč 19.9.2017 12:25:54.518187
2b252345 74.300 Kč 19.9.2017 12:20:59.675334
67041f9e 72.300 Kč 19.9.2017 12:20:08.153482
2b252345 72.100 Kč 19.9.2017 12:15:26.307913
67041f9e 71.900 Kč 19.9.2017 12:15:19.071482
2b252345 71.700 Kč 19.9.2017 12:11:01.983940
67041f9e 71.500 Kč 19.9.2017 12:09:44.556877
2b252345 71.300 Kč 19.9.2017 12:05:09.794311
c4ed27b0 71.100 Kč 19.9.2017 12:01:20.902209
2b252345 70.900 Kč 19.9.2017 11:57:09.053195
c4ed27b0 70.700 Kč 19.9.2017 11:55:39.068577
67041f9e 70.500 Kč 19.9.2017 11:55:17.564283
2b252345 70.300 Kč 19.9.2017 11:50:30.946146
c4ed27b0 70.100 Kč 19.9.2017 11:46:50.448036
2b252345 69.900 Kč 19.9.2017 11:45:11.511505
67041f9e 69.700 Kč 19.9.2017 11:42:02.926098
2b252345 69.500 Kč 19.9.2017 11:37:54.516924
c4ed27b0 69.300 Kč 19.9.2017 11:36:32.104071
2b252345 69.100 Kč 19.9.2017 11:35:04.517354
c4ed27b0 68.900 Kč 19.9.2017 11:34:27.858239
2b252345 68.700 Kč 19.9.2017 11:30:46.272261
c4ed27b0 68.500 Kč 19.9.2017 11:28:58.593778
2b252345 68.300 Kč 19.9.2017 11:28:21.463345
c4ed27b0 68.100 Kč 19.9.2017 11:24:59.977440
2b252345 67.900 Kč 19.9.2017 11:24:37.050896
c4ed27b0 67.700 Kč 19.9.2017 11:24:03.218548
2b252345 67.500 Kč 19.9.2017 11:23:41.524003
c4ed27b0 67.300 Kč 19.9.2017 11:20:35.919975
2b252345 67.100 Kč 19.9.2017 11:19:26.614806
c4ed27b0 66.900 Kč 19.9.2017 11:16:10.840440
2b252345 66.700 Kč 19.9.2017 11:14:54.704271
c4ed27b0 66.500 Kč 19.9.2017 11:12:41.475051
2b252345 66.300 Kč 19.9.2017 11:12:24.704638
c4ed27b0 66.100 Kč 19.9.2017 11:09:08.294088
2b252345 64.600 Kč 19.9.2017 11:08:56.987638
c4ed27b0 64.400 Kč 19.9.2017 11:08:47.715373
2b252345 64.200 Kč 19.9.2017 11:08:42.016646
c4ed27b0 64.000 Kč 19.9.2017 11:08:32.372680
2b252345 63.800 Kč 19.9.2017 11:08:25.939151
c4ed27b0 63.600 Kč 19.9.2017 11:08:19.846987
2b252345 63.400 Kč 19.9.2017 11:08:11.549475
c4ed27b0 63.200 Kč 19.9.2017 11:08:03.678885
2b252345 63.000 Kč 19.9.2017 11:07:52.668823
c4ed27b0 62.800 Kč 19.9.2017 11:05:42.785258
2b252345 62.600 Kč 19.9.2017 11:03:06.134149
c4ed27b0 62.400 Kč 19.9.2017 11:02:24.244977
2b252345 62.200 Kč 19.9.2017 11:02:17.221773
88ff0339 62.000 Kč 19.9.2017 11:01:51.909745
c4ed27b0 61.800 Kč 19.9.2017 11:00:53.326433
2b252345 61.600 Kč 19.9.2017 11:00:44.681468
c4ed27b0 61.400 Kč 19.9.2017 10:57:24.509269
2b252345 61.200 Kč 19.9.2017 10:57:16.435906
c4ed27b0 61.000 Kč 19.9.2017 10:57:07.874824
2b252345 60.800 Kč 19.9.2017 10:53:55.443836
c4ed27b0 60.600 Kč 19.9.2017 10:53:46.722270
2b252345 60.400 Kč 19.9.2017 10:53:17.222459
c4ed27b0 60.200 Kč 19.9.2017 10:49:42.919849
551ae305 60.000 Kč 19.9.2017 10:48:26.004963
2e399449 58.800 Kč 19.9.2017 10:45:54.958657
c4ed27b0 58.600 Kč 19.9.2017 10:45:32.324694
551ae305 58.400 Kč 19.9.2017 10:44:03.808389
c4ed27b0 53.400 Kč 19.9.2017 10:41:47.532796
6e7238e3 53.200 Kč 19.9.2017 10:34:30.488412
c4ed27b0 53.000 Kč 19.9.2017 10:32:56.246434
88ff0339 52.360 Kč 19.9.2017 10:32:06.032328
5fc2572d 51.860 Kč 19.9.2017 10:31:35.107157
2dacd266 51.660 Kč 19.9.2017 10:31:11.282978
2b252345 41.660 Kč 19.9.2017 10:30:39.827928
2dacd266 41.460 Kč 19.9.2017 10:30:31.082259
2e01a683 31.460 Kč 19.9.2017 10:30:03.751973

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 17016/16-101
Začátek dražby19.09.2017 10:30
Konec dražby19.09.2017 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání31.460 Kč
Výsledná cena (odhadní)78.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1617016101, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 14.9.2017 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

s Autoleasing, a.s., Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha – Krč, IČ: 27089444, přihlásila dne 29.6.2017 pohledávku zajištěnou zajišťovacím převodem práva ve výši 112.258,-Kč. s Autoleasing, a.s., Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha – Krč, IČ: 27089444, přihlásila dne 29.6.2017 pohledávku ve výši 326.546,-Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola povinné v insolvenčním rejstříku a evidenci úpadců, s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, 664 55 Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace