Id. podíl o vel. 3/4 parcel (orná půda) v obci Protivín, k.ú. Záboří u Protivína - el. dražba

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 3683/05-49
Nejnižší podání 40.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 14

Nejvyšší podání

5c51c412
455.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5c51c412 455.000 Kč 13.10.2017 14:28:51.854783
b2dc3fe4 455.000 Kč 13.10.2017 14:26:33.255137
5c51c412 450.000 Kč 13.10.2017 14:24:55.048209
b2dc3fe4 450.000 Kč 13.10.2017 14:24:25.117575
5c51c412 425.000 Kč 13.10.2017 14:23:08.700907
606d5b9c 425.000 Kč 13.10.2017 14:22:29.875657
5c51c412 420.000 Kč 13.10.2017 14:21:57.025602
606d5b9c 420.000 Kč 13.10.2017 14:21:29.801425
5c51c412 415.000 Kč 13.10.2017 14:20:00.875665
606d5b9c 415.000 Kč 13.10.2017 14:19:24.425574
5c51c412 410.000 Kč 13.10.2017 14:18:04.346720
606d5b9c 410.000 Kč 13.10.2017 14:17:29.841473
5c51c412 405.000 Kč 13.10.2017 14:16:02.607236
606d5b9c 405.000 Kč 13.10.2017 14:15:45.617920
5c51c412 400.000 Kč 13.10.2017 14:13:59.257386
b2dc3fe4 400.000 Kč 13.10.2017 14:13:24.205846
5c51c412 360.000 Kč 13.10.2017 14:12:32.390204
606d5b9c 360.000 Kč 13.10.2017 14:11:50.714568
5c51c412 355.000 Kč 13.10.2017 14:11:13.379588
b2dc3fe4 355.000 Kč 13.10.2017 14:10:14.197681
606d5b9c 305.000 Kč 13.10.2017 14:10:05.420524
5c51c412 300.000 Kč 13.10.2017 14:09:02.648575
b2dc3fe4 300.000 Kč 13.10.2017 14:08:38.554750
5c51c412 270.000 Kč 13.10.2017 14:07:35.171896
606d5b9c 270.000 Kč 13.10.2017 14:07:16.531898
b2dc3fe4 265.000 Kč 13.10.2017 14:06:17.489662
0787698b 215.000 Kč 13.10.2017 14:06:03.137799
1f2e596d 210.000 Kč 13.10.2017 14:05:33.086303
499971d5 205.000 Kč 13.10.2017 14:05:26.154460
606d5b9c 200.000 Kč 13.10.2017 14:04:05.556115
b2dc3fe4 170.000 Kč 13.10.2017 14:03:36.141827
606d5b9c 120.000 Kč 13.10.2017 14:03:29.037564
0787698b 115.000 Kč 13.10.2017 14:03:07.252706
7cb8f050 110.000 Kč 13.10.2017 14:02:57.862606
04632b4b 105.000 Kč 13.10.2017 14:02:47.708526
b2dc3fe4 100.000 Kč 13.10.2017 14:02:28.461116
0787698b 50.000 Kč 13.10.2017 14:01:53.812829
606d5b9c 45.000 Kč 13.10.2017 14:00:40.756249
1f2e596d 40.000 Kč 13.10.2017 14:00:03.127757

KrajJihočeský kraj
OkresPísek
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 3683/05-49
Začátek dražby13.10.2017 14:00
Konec dražby13.10.2017 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání40.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)60.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol368305
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

ideální podíl o velikosti 3/4 - parcela č. 2495 o výměře 12576 m2 – orná půda - parcela č. 2616 o výměře 10130 m2 – orná půda vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, pro obec 549771 Protivín, katastrální území 674320 Záboří u Protivína, na listu vlastnictví č. 353, se všemi součástmi a příslušenstvím.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň – sever se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, přihlašuje náklady exekuce na základě PÚNE Č.j. 121 EX 6348/07-20 ve výši 7.800,00 Kč ze dne 10.1.2011. (PM ke dni 22.1.2011). Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 10.1.2011. Doplnění přihlášky doručeno dne 17.8.2015. 2) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČ 41197518 se sídlem Orlická 2020/4, Praha 3, Územní pracoviště České Budějovice, právně zastoupena Mgr. Ing. Janou Krupičkovou, advokátkou se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, přihlásila pohledávku ve výši 84.319,90 Kč. Doloženo vykonatelnými platebními výměry č. 4240702303 a č. 2140702303. Požádala o zaplacení pohledávky, doručeno 25.1.2011. Doplnění přihlášky doručeno dne 13.9.2017. Pohledávka ve výši 67.532,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním exekutorským právem č. j. 121 EX 6348/2007-23 ze dne 10.1.2011. Právní moc ke dni 13.1.2011. 3) Finanční úřad pro Jihočeský kraj, ÚP v Písku, se sídlem Nábřeží 1. máje 2259, 397 01 Písek, přihlásil svoji pohledávku ve výši 2.703.00 Kč na základě vykonatelných výkazů nedoplatků sestavených ke dni 17.1.2011 a ke dni 3.12.2010 a ke dni 27.10.2008. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 27.1.2011. Pohledávka ve výši 1.138,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním právem č.j. 94165/2008-097940/3084 ze dne 20.11.2008. Právní moc ke dni 31.3.2009. 4) Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno - město se sídlem Hlinky 41/104, Brno, přihlašuje náklady exekuce pod sp. zn. 030 EX 14138/08 ve výši 7.800,00 Kč. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 9.8.2012. Přihláška není doložena PÚNE. 5) ARGEMON INVEST s.r.o., IČ: 28067592 se sídlem Dr. Stejskala 113/2, 370 01 České Budějovice, právně zastoupen JUDr. Zdeňkem Drtinou, Ph.D, advokátem, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 30A, 370 01 České Budějovice, přihlásil pohledávku ve výši 4.512,00 Kč. Požádal o zaplacení pohledávky, doručeno 27.8.2012. Doplnění přihlášky doručeno dne 9.10.2017. Pohledávka ve výši 1.008.00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním exekutorským právem č.j. 030 EX 14138/2008-31 ze dne 19.3.2012. PM ke dni 2.4.2012. 6) Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice se sídlem ve Zdíkově 79, 384 73 Stachy, přihlašuje náklady exekuce na základě PÚNE Č.j. 040 EX 9628/08-7 ve výši 7.865,00 Kč ze dne 11.5.2009. (PM ke dni 2.2.2011). Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 10.8.2017. 7) JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil pohledávku ve výši 7.865,00 Kč. Doloženo PÚNE č.j. 120 EX 22308/15-40 ze dne 11.8.2017. (PM ke dni 24.8.2017). Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 11.8.2017. Doplnění přihlášky doručeno dne 7.9.2017. 8) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČ 41197518, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský kraj, Karlovarský a Plzeňský kraj, se sídlem Žižkova 22, 370 01 České Budějovice, přihlásila pohledávku ve výši 346.082,00 Kč. Doloženo vykonatelnými platebními výměry č. 4240702303 a č. 2140702303 a č. 2141500100 a dále č. 4441500087. Požádala o zaplacení pohledávky, doručeno 14.8.2017. Pohledávka ve výši 67.532,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním exekutorským právem č. j. 121 EX 6348/2007-23 ze dne 10.1.2011. Právní moc ke dni 13.1.2011. Pohledávka již částečně přihlášena v přehledu přihlášek pod č. 2, dne 25.1.2011. 9) Finanční úřad pro Jihočeský kraj, ÚP v Českých Budějovicích se sídlem F.A. Gerstnera 1/5, 370 01 České Budějovice, přihlásil pohledávku v celkové výši 14.179,36 Kč na základě vykonatelného výkazu nedoplatků sestaveného ke dni 8.9.2017. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 12.9.2017. Pohledávka ve výši 1.138,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním právem č.j. 94165/2008-097940/3084 ze dne 20.11.2008. Právní moc ke dni 31.3.2009. Pohledávka ve výši 8.314,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním právem č.j. 1764461/17/2201-80542-307355 ze dne 28.7.2017. Právní moc ke dni 31.3.2009. Pohledávka již částečně přihlášena v přehledu přihlášek pod č. 3, dne 27.1.2011. 10) Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., IČ: 25166115, se sídlem České Budějovice, Novohradská 738/40, 370 33, právně zast. JUDr. Janem Kačerem, advokátem, se sídlem Zdíkov 185, 384 72 Zdíkov. Přihlásila pohledávku ve výši 10.650,00 Kč. Doručeno 12.10.2017.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Záboří, 398 11 Protivín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace